I formiddag presenterte partiene Høyre, Frp, KrF , Venstre og Byluftlisten budsjettet for Bergen kommune i 2015, som de har blitt enige om etter lengre forhandlinger.

Byrådet la frem sitt forslag 17. september. Den såkalte alliansen — Venstre, KrF og Byluftlisten - har i løpet av forhandlingene bare klart å flytte på 21,8 millioner kroner på driftsbudsjettet og 7,6 millioner på investeringsbudsjettet. Det er altså på et totalbudsjett på 21 milliarder kroner.

- Grønnere og varmere

— Vi har klart å få en grønnere og varmene profil på budsjettet, derfor stiller Venstre seg bak dette forslaget. Vi har ikke flyttet på de store summene, men politikk handler ikke bare om penger. Vi har fått inn våre prioriteringer i tekstforslag, sier Julie Andersland (V).

Både hun og Byluftlistens Ole Hallvard Dyrbekkk viser til at mange av miljøtiltakene som er kommet inn ikke koster så mye, men vrir politikken i grønn retning. Blant tiltakene er disse:

  • Bedre fremkommelighet for syklister og trygg sykkelparkering i sentrum (2,4 millioner kr.)
  • Nye målestasjoner av luftkvalitet i Loddefjord og Åsane (1,3 millioner kr.)
  • Ny panteordning for røykfri oppvarming (2 millioner kr.)
  • Pilot for landstrøm i havnen (2,5 millioner kr.)
  • Støtten til HOG (Hordaland olje- og gass) vris til fornybar energi.

Vrir på eiendomsskatten

Den store endringen på neste års budsjett, sammenliknet med tidligere år, er gjeninnføringen av eiendomsskatten som byrådet la frem i sitt budsjettforslag.

Byrådet foreslo en skattepromille på 2,5 for alle boliger — noe som vil gi en ekstra inntekt på 540 millioner kroner. De fem partiene har blitt enige om å gjøre enkelte endringer, uten å endre den totale skatteinntekten.For det første innføres et bunnfradrag på 750.000 kroner - noe som betyr at ingen skal betale skatt for de første 750.000 av boligens skattetakst. For å kompensere for det tapet, økes skattepromillen for det resterende til 2,6.

Har du en bolig med skattetakst under 750.000 kroner, slipper du skatt i det hele tatt. Jo dyrere bolig, jo mer må du skatte for.

— Vi har fått en mer sosial profil på eiendomsskatten. Vi i Frp er aldri for eiendomsskatt, men vi innser at den er nødvendig nå. Det skyldes regjeringens fordelingspolitikk, som gjør at Bergen kommer veldig dårlig ut, sier Frps gruppeleder Tor Woldseth - og kommer med det med et spark mot sin egen partileder, finansminister Siv Jensen.

Woldseth sier at han håper minstepensjonister og andre som kan komme dårlig ut av en eiendomsskatt, vil får det bedre nå.

— Husk også at vi har den såkalte 80 prosent-regelen, som skal sikre at minstepensjonister får økt trygd når bokostnadene deres øker, sier han.

Neste års byråd?

Fredagens pressekonferanse var også en liten triumf for Dag Skansen (H), som har jobbet hardt for å holde de borgerlige partiene samlet.

Byrådet la frem sitt budsjettforslag 17. september, og justerte det etter at Statsbudsjettet kom tidlig i oktober.

Høyre, Frp, KrF, Venstre og Byluftlisten har sittet i forhandlinger siden oktober, og i mellomtiden har Arbeiderpartiet aktivt fridd til sentrumspartiene for å prøve å bryte den borgerlige alliansen.— Denne enigheten er et signal om at partiene på borgerlig side har funnet hverandre. Det gir gode følelser for mulighetene for et byrådssamarbeid etter valget, sier Skansen.

Også Marita Moltu (KrF), det kanskje mest ettertraktede partiet i bystyret for tiden, var strålende fornøyd med samarbeidet.

— Klimaet mellom oss er blitt mye bedre. Det har styrket muligheten for videre samarbeid, og det er jo et borgerlig samarbeid vi ser for oss, sier Moltu.

Moderate krav

Hun var mest fornøyd med at partiene fikk reversert kuttet til Bergen kirkelige fellesråd (BKF), som utgjør fem millioner.

— Det ville rammet menighetene og vedlikehold av kirkegårder og kirker, sier hun.

Julie Andersland understreker at dette ikke betyr at Venstre har gått inn i byråd.

— Dessuten har vi vært moderate i våre krav, fordi vi vet at Bergen er i en vanskelig økonomisk situasjon. Dessuten hadde byrådet allerede foreslått en stor skatteøkning, og da er det ikke så mye å gå på, sier hun.

Budsjettet skal endelig behandles i bystyret 17. desember.