Intimt – og offentleg.

Berre for dei næraste – og for alle å sjå.

Lokalt og internasjonalt.

Heilagt og «big business».

På tvers av tid, tru, skikk og bruk.

Kva desse stikkorda gjeld? Håret vårt, sjølvsagt – tema for vandreutstillinga «Sjekk det håret».

Hår kan studerast i dei fleste samanhengar, og er i denne utstillinga er det vald som ein leikande innfallsport til å skapa større medvit om eigen og andre sin kultur, og auka toleransen for kulturelt mangfald i dagens samfunn.

Utstillinga er særleg retta mot ungdomsskuleelevar, men er også kjekk for vaksne.

Utstillinga er laga i eit myldrande samarbeid mellom arkiv, bibliotek og museum i Hordaland og Hordaland fylkeskommune. Prosjektet har fått støtte frå AMB-utvikling.

«Sjekk det håret» er eitt av Hordaland fylkeskommune sine bidrag i Mangfaldsåret 2008.

Bilder: Ann Kristin Ramstrøm, Norsk Trikotasjemuseum