— Situasjonen i den gamle odontologibygningen er nå så alvorlig at vi vurderer å redusere inntaket av nye studenter allerede til høsten om ikke regjeringen bevilger 50 millioner kroner til riving av det gamle prekliniske bygget på Årstad. I tillegg er vi trolig også nødt til å videreutdanne færre utenlandske tannleger, sier Magne Raadal, dekanus ved Det odontologiske fakultetet.

Færre studenter

— Først når nytt bygg står ferdig, kan vi gjenoppta full aktivitet, sier han.

Hvor mange færre studenter som får plass er ikke endelig avgjort. Men Raadal antyder at det dreier seg om betydelig færre studieplasser allerede neste år.

Mandag om en knapp uke aksjonerer både «trangbodde» tannlegestudenter og toppsjefene på universitetet mot regjeringen.

Norsk Studentunion har tatt initiativet til demonstrasjonen. Og universitetsledelsen har lovet å være med.

Rektor stiller opp

Både Raadal og universitetsrektor Sigmund Grønmo skal holde appell ved Den blå steinen på Torgallmenningen.

Kjetil Vevle som leder NSU i Bergen, sier at studentene ikke kan akseptere at Universitetet i Bergen sitt undervisningstilbud blir skadelidende.

  • Målet er å få alle ansatte og studenter ved Odontologisk fakultet til å stille opp. I tillegg håper vi også så mange studenter og vitenskapelige ansatte som mulig stiller opp, sier han.

Nytt odontologibygg har stått øverst på Kunnskapsdepartementets prioriteringsliste i tre år uten å nå opp når midlene er blitt fordelt i statsbudsjettet.

Denne gangen er det regjeringens ønske om å «kjøle ned» økonomien som er grunnen ril utsettelse av byggeplanene.

— Situasjonen er svært fortvilet og frustrerende både for studentene og våre ansatte, sier Raadal.

Han begrunner tiltakene blant annet med to nye rapporter som konkluderer med at de gamle lokalene ikke tilfredsstiller kravene til arbeidsmiljø og kvalitet på utdanningen. Det er særlig plassforholdene og inneklimaet som er for dårlig.

Aarekol, Marita