• På offentlige sykehjem blir det for mange mellomledere, mener Carmen Solvang, en av tre teamledere ved Odinsvei sykehjem.

Odinsvei var det første sykehjemmet som ble konkurranseutsatt i Bergen. 1. april overtok Care Partner driften. Kommunens personale tok nattskiftet, neste morgen rykket de privatansatte inn.

Deriblant Carmen Solvang, som tre år tidligere forlot den offentlige eldreomsorgen i protest. Kvaliteten var blitt for dårlig, følte hun.

— Ufaglærte delte ut medisiner. For meg som brenner for kvaliteten i faget, ble det etter hvert utålelig.

Carmen Solvang er full av lovord over forholdene ved Odinsvei sykehjem. Nybygd, lettdrevet og med enerom til samtlige beboere.

På hennes tidligere arbeidsplass var det to toaletter på 30 pasienter, flersengsrom og kummerlige forhold. Carmen Solvang er fullt klar over at de to arbeidsplassene på mange måter ikke kan sammenliknes.

Likevel våger hun seg på en sammenlikning mellom hvordan kommunen og et kommersielt selskap driver et sykehjem

— Her i Odinsvei er det hjelpepleiere som leder avdelingene, som såkalte teamledere. Men til forskjell fra avdelingssykepleierne i det kommunale systemet, er jeg med i pleien hver dag.

— Har dere flere pasienter pr. pleier?

— Pleiefaktoren er ikke lavere. Da kommunen drev her tidligere var det 16 pasienter på en avdeling der vi har 10. Bemanningen er den samme.

— Hva med lønn?

— Jeg er veldig fornøyd med lønnen, sier Carmen Solvang med et smil.

Teamleder Carmen Solvang mener konkurranseutsetting kan være sunt for «bransjen».

— Jeg tror det kan være med og gjøre eldreomsorgen mer interessant. Flere vil få øynene opp for de faglige utfordringene som ligger i å ta vare på pleietrengende mennesker, sier hun.

— Hva hvis Care Partner ikke får fornyet kontrakten etter fire år. Bekymrer det?

— Det ofrer jeg ikke en tanke. Vi helsearbeidere er slik sett privilegerte. Vi vet vi kan få jobb på dagen, sier hun.