Fornyingsministeren fra Florø har selv bakgrunn som barnehagestyrer. Hun følte seg derfor ekstra vel hjemme da hun i spissen for fylkesmann, byråd og kommunaldirektør gjestet Klosteret barnehage tirsdag ettermiddag.

— Dette er en barnehage med sjarm! utbrøt Grande Røys som lot til å være imponert over den trivelige barnehagen som spiller godt på lag med andre deler av nærmiljøet, med ulike aktivitetstilbud.

SV-kvinnen var riktignok ikke bare på besøk for å bli sjarmert. Hun lyttet ekstra godt da kommunens administrative og politiske ledelse på barnehagesektoren redegjorde for den hektiske utbyggingsprosessen.

- Direkte pinlig for Bergen

— Det var på tide, for det var jo direkte pinlig at Bergen lå så langt etter på dette området da vi overtok regjeringsansvaret i fjor. Kommunen var rett og slett blant sinkene. Men hvis dere greier å gjennomføre de planer som er vedtatt, har jeg ingen grunn til å klage, sa hun henvendt til barnehagebyråd Hans-Carl Tveit (V).

— Vi er godt i gang, forsikret venstremannen, men minnet om at den store bøygen er det store presset for tiden i byggemarkedet. Tilgangen på håndverkere er mindre enn noensinne, i forhold til behovet. Men en rekke barnehager blir for tiden utvidet.

To tusen nye plasser

Kommunaldirektør Anne-Marit Presterud supplerte på sin side med å understreke at også tilgangen på tomter og tilrettelegging av arealer har vært en flaskehals for å nå målene som er satt.

Men nå er det øremerket 120 mill. kroner over en fireårsperiode for å få full barnehagedekning.

Presterud opplyste videre at det skal bygges nær 2.000 nye barnehageplasser før utgangen av neste år. Da vil man disponere rundt 13.000 plasser totalt i Bergen, inkludert de private. Planene går ellers ut på at man i 2010 skal ha 16.000 barnehageplasser.

I høst sto for øvrig 2.300 barn på venteliste.

Det er ikke penger det står på for å nå de politiske målene som er satt av regjering og kommune. Og heller ikke tilgang på kvalifisert personale, om vi skal tro Tveit og Presterud. Hittil har det i hvert fall ikke vært noen bremse. Høgskolen i Bergen utdanner hvert år 150 nye førskolelærere, og mange av dem ønsker jobb her i byen.

Arealkonflikter?

Fylkesmann Svein Alsaker sier at det er full barnehagedekning i så å si hele fylket, med unntak av Bergen som henger etter med ca. 70 prosent dekning.

— Men nå viser også Bergen entreprenørskap og lederskap. Den politiske ledelsen har tatt konsekvensen av at tilgangen på barnehageplasser ofte er en forutsetning for å skaffe, og beholde, arbeidskraft.

Det er likevel er formidabel utfordring å bygge 2.000 nye barnehager i løpet av et års tid. Vi må være forberedt på arealkonflikter, men jeg har god tro på at vi skal greie å løse problemene, mener han.

I SITT ESS: Statsråd Heidi Grande Røys er som tidligere barnehagestyrer i sitt ess når hun pludrer med smårollinger. Her er det Elias, Even og Vetle som får mest oppmerksomhet. FOTO: ODD MEHUS
Odd Mehus