Granheim på Askøy ble pågrepet i januar 2003, under en politirazzia. Samtidig ble en rekke biler beslaglagt og kjørt ut til Granheim Bilsenters største kreditor, Lieco Auto på Sotra.

Granheim ble likevel dømt for alvorlige forhold: Fire grove bedragerier, tre grove underslag, fire tilfeller av dokumentfalsk og momsunndragelse.

Da straffen skulle utmåles, la retten vekt på at Granheim «frifinnes for en rekke poster som gir betydelig utslag». Dermed ble aktors krav om 18 måneder fengsel mer enn halvert til åtte måneder. Granheim må også betale 400.000 kroner i erstatning til en kunde.

Retten mener det er skjerpende at Granheim, som omtales som sjarmerende og verbal, har brutt kundenes tillit. Likeledes at han har forfalsket dokumenter for å manipulere kunder og banker. Retten mener også at det er klart formildende at Granheim ikke underslo og bedrog for sin egen private vinning, men for Granheim Bilsenter AS som var i en vanskelig situasjon.

Retten legger også vekt på at han har forsøkt å rydde opp etter seg ved å betale tilbake penger kundene har tapt.