To gutter på 18 og 20 år oppsøkte hallen for å se på mens noen andre trente basket. Det ble knuffing og håndgemeng mellom de som trente og guttene, angivelig på grunn av jenter som også var i treningshallen.

De er nå i politiets varetekt. Ingen kom til skade under knuffingen.