I november i fjor presenterte VG en kartlegging av alle kvinnedrap siden 2000. På syv år var 72 kvinner blitt drept av sin partner eller eks-partner. Ofte utløses drapene av sjalusi.

I november i år var tallet steget med ytterligere fem drepte kvinner. Nå er enda en tilføyd den dystre statistikken.

Justisminister Knut Storberget lovte i fjor en handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Ifølge den samme handlingsplanen, «Vendepunkt», er nåværende eller tidligere partner gjerningsmannen i halvparten av tilfelene hvor kvinner blir drept.

«Vendepunkt» ble presentert i desember i fjor, og inneholdt 50 konkrete tiltak for å forebygge vold og drap. Status for arbeidet med å forebygge kvinnedrap er ifølge regjeringen.no i gang. Politidirektoratet kartlegger nå drapssakene, og det er nedsatt en arbeidsgruppe som ser på hvordan risikovurdering kan brukes som forebyggende faktor.