Lørdag skrev BT om de regionale resultatene etter Utrykningspolitiets (UP) massive innsats mot fartsovertredere sist torsdag.

Aksjonen var en del av europeisk trafikksikkerhetsuke, og UP-patruljer var massivt til stede på norske veier denne dagen.

— Ikke det største

På Vestlandet var det i en kontroll på E39 ved Haukås i Sveio at flest ble tatt. Hele 33 fartssyndere ble vinket inn etter møtet med UP-laseren der.

Litt interessant er det jo

Runar Karlsen, UP-sjef

Totalt her vest (Hordaland, Sogn og Fjordane og Haugaland/Sunnhordland politidistrikter) ble 176 råkjørere tatt i løpet av aksjonen torsdag - av dem satt fire igjen uten førerkort.

Nå har UP sentralt, på spørsmål fra BT, sett enda nærmere på statistikken for den store kontrolldagen.

Da viser det seg at UP-distriktet for Vestlandet, distrikt 6, topper den nasjonale statistikken for fartsovertredere.

Altså var det ingen andre UP-distrikter som knep like mange fartsbøller.

— Litt interessant er det jo. Distrikt 6 er jo ikke det største i landet, sier sjef for UP i Norge, Runar Karlsen.

Tilfeldigheter

Han vil likevel ikke utlede for mye om fartsvaner og geografi etter én enkelt kontroll.

— Vestlandet troner jo høyest i denne kontrollen. Men det er ikke så veldig stort sprik i resultatene rundt om i landet, poengterer han.

Det kan være mange årsaker til at tallene ble som de ble

Terje Oksnes, leder for UP på Vestlandet

Han tør dermed ikke konkludere med at vestlendingene er hardere på gasspedalen enn andre.

— Det kan være tilfeldigheter, som valg av kontrollsteder og tilgang på mannskap og laserutstyr, som spiller inn, sier UP-toppsjefen.

Dårlig vær

Terje Oksnes, leder for UP på Vestlandet, er på linje med sin egen sjef.

— Spørsmålet er hvor mange overtredelser det var per mannskap eller per time med kontroll. Det kan være mange årsaker til at tallene ble som de ble i ulike UP-distrikter denne dagen, sier Oksnes.

Han viser eksempelvis til at ett distrikt hadde dårlig vær og obligatorisk trening på aksjonsdagen torsdag.

UP-boss Karlsen sier at fartsvaner rundt om i landet er interesant å se på.

— Men ønsker man å si noe presist om det, må det for eksempel basere seg på data fra vegvesenets målepunkter i veien, sier Karlsen.

Totalt 918 norske førere ble tatt i torsdagens felleseuropeiske farstbølle-innsats. 45 mistet lappen.

Her er resultatene fra de enkelte UP-distriktene:

  • Distrikt 1 (Østfold og Follo): 98 overtredere, 7 mistet lappen.
  • Distrikt 2 (Romerike, Hedmark, Vestoppland og Gudbrandsdal): 81 overtredere, 6 mistet lappen.
  • Distrikt 3 (Nordre Buskerud, Søndre Buskerud og Asker og Bærum): 107 overtredere, 6 mistet lappen.
  • Distrikt 4 (Vestfold og Telemark): 137 overtredere, 6 mistet lappen.
  • Distrikt 5 (Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland): 136 overtredere, 8 mistet lappen.
  • Distrikt 6 (Haugaland og Sunnhordland, Hordaland og Sogn og Fjordane): 176 overtredere, 4 mistet lappen.
  • Distrikt 7 (Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal): 38 overtredere, 4 mistet lappen.
  • Distrikt 8 (Helgeland, Salten, Midtre Hålogaland): 73 overtredere, ingen mistet lappen.
  • Distrikt 9 (Troms, Vestfinnmark og Østfinnmark): 72 overtredere, 4 mistet lappen.
KONKLUDERER IKKE: UP-sjef i Norge, Runar Karlsen, sier geografi og fart er interessant. Han vil likevel ikke konkludere med at vestlendingene er hardere på gasspedalen enn andre.