Onsdag 4. mai kom vogntoget fra Bergen fullastet med melk sørover i retning Rogaland. Lasten var på 25 tonn. Kartongene sto i containere med hjul, tilsvarende dem du ser i dagligvarebutikkene. Det var i den skarpe kurven i Lilletveitsvingen i Bergen at lasten forskjøv seg. Høyre sidevegg på hengeren ga etter og melkecontainere og kartonger falt ut i veibanen.

Ikke sikret godt nok

I forelegget heter det at sjåføren kun hadde festet rekkene med melkecontainere med to stropper. Dette til tross for «at containerne var av en slik utforming at de ikke kunne stues slik at de er låst i et skap og uten åpninger mellom. Dermed var de ikke tilstrekkelig sikret sideveis.»

Uhellet skapte trafikk-kaos, ettersom det ene feltet av veien var stengt frem til klokken 22.30.

Veltet i melken

— En motorsyklist skled i melken og veltet, men heldigvis ble ingen personer skadet, sier Kjersti Katrine Svendsen, politiadvokat ved Bergen Sør politistasjon.

— Det er ikke minst farepotensialet som har vært av betydning for avgjørelsen vår og beløpets størrelse, legger hun til.

bt.no snakket med sjåføren da uhellet skjedde.

— Hva tenkte du da du kom ut av bilen og så dette?

— F...