Det går fram av eit brev Yrkestrafikkforbundet i Kvinnherad har sendt til HSD Buss, melder avisa Kvinnheringen.

Tre gonger har vegvesenet klargjort vegen for utbetring, like mange gonger har vegstubben falle nedover på Hordaland fylke si prioriteringsliste. Det kan koma på tale å utføra skule— og rutebusstrafikken med drosje etter 1.november.