Sjåføren (43) ble i Bergen tingrett dømt til 60 dagers fengsel for legemsbeskadigelse etter den sene natteturen i februar.

Kranglet om hentetakst

Episoden oppsto etter at den erfarne drosjesjåføren skal ha hatt problemer med å finne frem til en adresse i Fana.

Fornærmede hadde vært på fest sammen med daværende samboer og to søsken. Alle fire var beruset. Da de satt seg inn i drosjen, viste hentetaksten 90 kroner.

Passasjerene gjorde oppmerksom på at den var for høy. Drosjesjåføren svarte ifølge dommen at det ikke var hans skyld at han hadde problemer med finne adressen. Han ba dem finne seg en annen drosje dersom de var misfornøyd.

Han rygget så bilen tilbake de 20 meterne han hadde kjørt, og gjentok at passasjerne kunne forlate bilen dersom de ikke ville betale.

De fire passasjerene gikk så ut av bilen. Samboeren var sistemann ut. Hun smelte døren hardt igjen. Sjåføren skal ha trodd at det ble sparket i bilen.

Sjåføren gikk så ut av bilen og tok tak i kvinnen og spurte hva hun drev med. Fornærmede gikk imellom og dyttet sjåføren bort. Det førte til at sjåføren slo passasjeren med knyttet hånd. Han begynte å blø kraftig.

Da kvinnen så hva som skjedde, skal hun ha blitt «nærmest hysterisk». De andre måtte holde henne tilbake for at hun ikke skulle angripe sjåføren. Han satt seg i drosjen og kjørte fra stedet.

Fornærmede ble kjørt med en annen drosje til legevakten.

Det samme skjedde i 2003

Sjåføren er tidligere straffedømt for overtredelse av Vegtrafikkloven. Han er bøtelagt fire ganger, tre av dem for legemsfornærmelse.

Sjåføren må betale erstatning for legebehandling og drosjetransport på til sammen 685 kroner. I tillegg må 43-åringen betale 2000 kroner i saksomkostninger.

Retten bemerker at 43-åringen som har 22 års erfaring som sjåfør «taklet diskusjonen omkring hentetaksten på en lite heldig måte».

Det ble også lagt vekt på at han har brukt vold «mot passasjerer som han i utgangspunktet skulle vareta», skriver Bergen tingrett i dommen

Sjåføren er tidligere bøtelagt for et tilsvarende forhold i 2003. Da slo han ned en passasjer som også protesterte mot høy hentetakst og som smelte kraftig med døren.

«Etter rettens oppfatning kan det stilles spørsmålstegn ved om tiltalte har de egenskaper som kreves for å utøve yrke som drosjesjåfør», heter det i dommen.

Sjåføren får fortsatt kjøre drosje, men ikke om natten. Han vil trolig bli fratatt retten til å kjøre drosje dersom noe lignende skulle skje igjen.