Politiet mener vogntoget hadde store mangler, og har siktet den polske sjåføren for brudd på veitrafikklovens paragraf 13.

De mener tekniske feil ved vogntoget førte til overoppheting og deretter brann.

Fylte kjølevæske to steder

— Bakgrunnen for siktelsen er vitneavhør av andre og forklaringen han selv ga. Alt tyder på at han har hatt problemer med bilen, sier lensmann i Lærdal, Per Tomas Klingenberg.

Problemene førte til fare for liv og helse for trafikkantene i Gudvangatunnelen. Vogntoget havarerte tre kilometeter fra utgangen. Brannen førte til at 73 personer ble evakuerte og 66 brakt til sykehus. Ti personer blir betegnet som alvorlig skadet.

Både på Skulestadmo ved Voss og i Gudvangen fylte sjåføren sannsynligvis kjølevæske, altså to ganger på under en time.

— Vitner har sett at det har røket av bilen fra Skulestadmo mot Vinje. Så er det observert at han sannsynligvis fylte opp igjen med kjølevæske på Gudvangen, før han kjørte inn i tunnelen.

Må møte i retten

— Han har erkjent at han har hatt problemer med bilen, at dette førte til at bilen ble overopphetet, og at det medførte stor fare for liv og helse, sier Klingenberg.

Politiet har tatt beslag i sjåførens førerkort. 28-åringen har derimot ikke vedtatt beslaget, og saken vil derfor komme opp for Sogn tingrett i løpet av tre uker. Selve avhøret av ham ble foretatt i Bergen.

Klingenberg sier han ikke vet om vogntoget har hatt trafikkale problemer i lengre tid, eller om de oppsto branndagen.

— Sannsynligvis oppsto de på turen fra Bergen og til Sverige, sier lensmannen.

Ikke tidligere straffet

Sjåføren skal ikke tidligere være straffedømt i Norge.

Første ledd i vegtrafikklovens paragraf 13 lyder slik: «Kjøretøy skal være bygget, innrettet, utstyrt og vedlikeholdt slik at det kan brukes uten å volde unødig fare eller ulempe og uten å skade veg.»