På foreldrenes pc lagde den 32 år gamle bergenseren 17 falske tohundrelapper og åtte falske hundrelapper. Noen av sedlene ble brukt, men de fleste stedene oppdaget betjeningen at sedlene var falske.

Noen av sedlene var imidlertid av en slik kvalitet at det ikke ble oppdaget at sedlene var falske før de kom til Norges Bank.

Siviløkonomen ble pågrepet da han kjøpte et telefondeksel på Oasen og betalte med en falsk tohundrelapp. Hjemme hos 32-åringen ble hans 21 år gamle kamerat pågrepet, og noe senere ble en 20-åring pågrepet.

32-åringen og 20-åringen ble funnet skyldige i produksjon av falske penger. 32-åringe hadde først prøvd seg frem ved å scanne inn pengesedler og printe dem ut. Han klarte imidertid ikke å få trykk på begge sider, og måtte derfor lime sammen sedlene. Han kontaktet sin 20 år gamle kamerat, som er langt mer datakyndig. 20-åringen klarte med letthet å få trykk på begge sider av de falske sedlene, og det var disse sedlene som ble brukt.

32-åringen er utdannet siviløkonom, og har arbeidet i forsikringsbransjen. Da han var rundt 26 år gammel, ble han samboer med en jente som brukte narkotika. Situasjonen var så vanskelig at mannen selv begynte med stoff, og han er nå straffedømt for tredje gang.

Siviløkonomen er nå arbeidsledig, og har den siste tiden blitt utsatt for grov vold og trusler fra personer i det kriminelle miljøet. Bergen tingrett har dømt ham til fengsel i tre år og en måned, hvorav to år og seks måneder ble gjort betinget. 32-åringen må sone i syv måneder. 20-åringen ble dømt til fengsel i tre år og en måned, men mesteparten av straffen er betinget. Han må sone i 90 dager.

21-åringen ble funnet skyldig i bruk av falske sedler, samt en rekke andre forhold. Han ble dømt til fengsel i tre år og en måned, men mesteparten er betinget. Han må sone i 90 dager.