Dette mener studentene om de ulike lærestedene!

Les flere stud. mag.-saker her!

KARI HOVDE Adresseavisen/BT

Det er nærliggende å tro at barn fristes til å følge i foreldrenes fotspor når det dreier seg om eliteyrker.

Årets Studmag-undersøkelse viser at studentene ved petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger, allmennlærerutdanningene og sivilingeniør på geofag og petroleumsteknologi ved NTNU er dem som i størst grad har valgt samme yrke som foreldrene sine. De tidligere undersøkelsen viser også at sivilingeniør er det mest arvelige yrket. Deretter følger lærer og siviløkonom.

FØLGER. — I Studmag-undersøkelsene er det bare 9 prosent av jusstudentene og 14 prosent av medisinstudentene som sier at de har med foreldre med samme yrke. Men sannsynligvis er rekrutteringen av barn fra juss- og medisinfamilier til juss- og medisinstudiet sterkere enn det, sier Elisabeth Hovhaugen ved NIFU Step som står bak Studmag-undersøkelsen.

Hun viser til annen forskning som viser at studenter på juss, sivilingeniør og medisinske utdanninger er dem som i størst grad følger i foreldrenes fotspor. Forsker Håvard Helland ved NIFU Step har nylig undersøkt i hvilken grad studenter ved hovedfagsutdanningene ved universitetene velger samme utdanning som foreldrene. Resultatet viste at sannsynligheten for arvelighet er høyest hos sivilingeniørstudentene.

— Etter sivilingeniør følger jus, så medisinske fag og på fjerde plass kommer siviløkonom. Medisinske fag innbefatter medisin, odontologi (tannlege, red.anm.) og farmasi, sier Håvard Helland.

ELITEYRKER. Han har ikke sett nærmere på årsakene til at akkurat disse studiene er arvelige.

— Jeg har ikke sett på motivene, men det er nærliggende å tro at barn fristes til å følge i foreldrenes fotspor når det dreier seg om eliteyrker. Bortsett fra siviløkonom, er yrkene tradisjonsrike utdanninger med profesjonspreg. Trolig har det utviklet seg en kultur som gjør at barna verdsetter akkurat den utdanningen, sier Helland. Han har også sett en tendens til at studenter ved hovedfagsutdanning innen humaniora følger i foreldrenes fotspor. Mange av dem blir lærere.

— Men denne tendensen er ikke like tydelig som hos studentene som har valgt sivilingeniør, jus eller medisin, sier Helland.