Etter at Stortinget bevilget 15 millioner kroner til oppgradering av varslingssystemet, er det kjøpt inn cirka 300 nye varslingsanlegg i 2002.

De nye varslingsanleggene er fordelt på landets 40 sivilforsvarskretser. En stor del av de ekstra midlene er videre brukt til å kjøpe inn 550 elektroniske enheter for å overføre styringen av varslingsanleggene fra telelinje til radiosignaler.

Oppgraderingen vil gjøre anleggene enklere å plassere fordi man ikke lenger trenger telefonlinje så lenge man har radiodekning i det aktuelle området. Anleggene vil også bli enklere å vedlikeholde. Den pågående oppgraderingen skjer over en treårs periode, og målsettingen er at hele systemet skal styres over radio innen utgangen av 2003.