ARNE HOFSETH

Sammenslåingen av de to kretsene til ett sivilforsvarsdistrikt skjedde formelt fra årsskiftet. Den nye grensen følger fylkesgrensen.

Distriktet har en fredsoppsetting på 1100 personer fordelt på åtte steder i fylket. Dette er imidlertid bare en brøkdel av den styrken som kan mønstres i tilfelle krig.

— I fredstid kan det på hvert av de åtte stedene stilles 22 personer i fredsinnsatsgrupper på under en times varsel, enten på et avtalt frammøtested eller direkte på skadestedet, opplyser Tove Thuen Søvik til Bergens Tidende.

Får de 3-4 timer på seg, kan hvert av de åtte samme stedene i fylket stille hver sin innsatsgruppe på 77 personer.

— Ved Rocknes-ulykken stilte vi med 350 personer. De som kom først, var naturlig nok fredsinnsatsgruppene i og rundt Bergen, forteller Thuen Søvik.

I tillegg til innsatsgruppene, har Sivilforsvarsdistriktet støttegrupper for forpleining, samband og orden. Alle åtte stedene har patruljer som måler nivået på naturlig radioaktiv stråling, til sammenligningsgrunnlag ved for eksempel en ny ulykke av Tjernobyl-dimmensjoner. Bergen og Fjell har dessuten renseenhet i tilfelle folk skulle bli utsatt for radioktivt nedfall. Etter 9. september har Sivilforsvaret kjøpt inn 16 slike enheter på landsbasis. I tillegg fins de på sykehus som Haukeland universitetssykehus.