Hun ville dermed ikke støtte sin partifelle Bård Hoksrud som i en debatt i BT-regi denne uken klart sa at det ikke blir mer statlige penger til Bybanen etter at byggetrinn tre mot Flesland er ferdig, hvis Frp får bestemme.

Siv Jensen fikk fredag selv oppleve hvor sårbart veisystemet i og rundt Bergen er.

— Jeg ble sittende fast i tidenes trafikkork, og den situasjonen viser jo at forholdene skulle vært mye bedre både når det gjelder vei og bane.

- Misforståelser

- Men partiets samferdselspolitiske talsmann Bård Hoksrud vil nekte bergenserne å få bybane mot Åsane?

— Etter det jeg har fått opplyst bygger det inntrykket på en misforståelse. I Norsk Transportplan (NTP) har Frp gått inn for omfattende satsing både på vei, jernbane og kollektivtrafikk.

- Så Hoksrud har misforstått når han avviser mer satsing på bybane?

— Nei, jeg sier ikke at han har misforstått. Men vi er opptatt av å finne de løsningene som passer ut fra lokale forhold og som er best samfunnsøkonomisk, samtidig som vi må forholde oss til det vi har lagt inn i NTP.

- Må få opp farten

- Høyre går sterkt inn for videre bybane mot Åsane. Kan dette skape splid mellom dere?

— Nei, vi er nødt til å bli enig med Høyre. Men vi vil stå hardt på å få opp farten i investeringene på samferdsel. Vi er enige om at det må bli slutt på klattvis utbygging, men vi er ikke enig om finansieringen. Høyre har giftet seg med lånefinansierte løsninger. Vi mener det bare blir dyrere på grunn av renten, og håper å kunne få Høyre mer over på vårt opplegg.

Hun sier at Frp sammen med Venstre har fremmet et forslag om skattefradrag for arbeidsgiverbetalte månedskort for å stimulere til mer kollektivtrafikk.

— Vi har fått Finansdepartementet til å regne på forslaget, og deres tall viser at 170.000 bilister i så fall ville gått over til å reise kollektivt. En slik overgang ville i neste omgang utløse milliardbeløp til nye investeringer i kollektivløsninger.

- Høyre for defensiv

Siv Jensen gleder seg over at meningsmålingene gir henne vind i seilene.

— Vil du foretrekke en topartiregjering hvis dere får rent flertall sammen med Høyre?

— Nei vår strategi ligger fast. Vi ønsker å sette oss ned sammen med de tre andre borgerlige partiene for å diskutere en regjeringskabal.

Hun avviser å diskutere fordeling av departementer og taburetter på forhånd.

— For oss handler det om å få mest mulig gjennomslag for Fremskrittpartiets politikk, ikke minst når det gjelder eldreomsorg, samferdsel og strammere innvandringspolitikk. På det siste området vil Høyre videreføre Arbeiderpartiets politikke, og det synes jeg er altfor defensivt, sier Siv Jensen.

Synspunkter? Syng ut her.