Etterforskningen av Monika-saken ble gjenåpnet i mai i år, og tok en ny vending for fire uker siden.

Da ble morens tidligere kjæreste (32) pågrepet og siktet for drap. Han nekter straffskyld.

100 avhør

Den nye etterforskningen ledes av to Kripos-etterforskere fra Oslo. Ifølge påtaleansvarlig Asbjørn Onarheim er det blitt gjennomført en rekke grep siden saken ble gjenåpnet.

-Ser vi på den nye og den gamle etterforskningen totalt sett nå, sitter vi påover 100 avhør. Noen er avhørt flere ganger. Og det foretas flere avhør, sierOnarheim.

Nye og gamle avhør

Hansier de nye avhørene til dels er med helt nye personer, mens noen ergjenoppfrisking av tidligere avhør.

-Det er ikke sånn at vi avhører alle på nytt i denne runden, sierpolitiadvokaten.

Onarheimkommer ikke på at noen av vitnene er personer som ikke har blitt kontaktettidligere, og nå har meldt seg selv.

Siktedei saken har vært i ett avhør, og han har sagt til politiet at han er villig tilå gå i flere. Onsdag vil politiet be om forlenget varetekt. Mistanken mot litaueren er ifølge politiet ikke svekket siden sist.

Kontaktet Facebook

Onarheimhar ikke noe eksakt tall på hvor mange tips de har mottatt etter atMonika-saken ble tatt opp igjen i sommer. Han sier det dreier seg om relativtfå, og så langt ingen tips av betydning.

-Vi jobber videre med avhør og gjennomgang av elektroniske spor, både opp mottelefonsamtaler og Facebook-meldingen som har vært fremme i media.

Som BT har skrevet tidligere droppet politiet å følge opp en trusselmelding til jentens mor i februar 2012. Kripos beskrev den gang meldingen som høyinteressant, men politiet på Sotra unnlot å sende den formell begjæring som krevdes fra Facebook for å få mer informasjon.

-Det tar tid å få ut blant annet Facebook-opplysninger. Derfor er det for tidligå si om en gjør funn av avgjørende betydning. Men det ser ut til, med et visstforbehold, at vi skal få det vi trenger derfra, sier Onarheim.

Viste ikke bilder

Politiet har også kommet et godt stykke på vei i å ettergå den siktedes bevegelser i timene rundt dødsfallet. Det innebærer blant annet å gjennomgå overvåkingsbilder fra Bergen sentrum, samt dobbeltsjekke bussruter.

To vitner fortalte i 2011 om observasjoner av en ukjent mann nær åstedet på Berge i Sund kommune. Politiet prioriterte aldri å presentere disse vitnene for bilder av interessante personer, en såkalt fotokonfrontasjon.

Det arbeidet er delvis satt igang denne gangen, opplyser Onarheim.

-Vi forsøkte oss med fotokonfrontasjon helt til det ble offentligjort bilder avsiktede i BT. Vi rakk å gjennomføre et begrenset antall fotokonfrontasjoner førdet, sier han.

Svak bevisverdi

-Et begrenset antall vil si hvor mange?

-Ett. Flere vitner var aktuelle. Men vi mener bevisverdien av slik konfrontasjonblir svak når bilder av siktede har vært ute i det offentlige, sier Onarheim.

-Dette dreier seg om sladdete bilder som er publisert flere måneder etter atsaken ble tatt opp igjen i sommer?

-Det sier seg selv at hvis noen, flere år etter en hendelse, peker ut bildet aven mann som har hatt ansiktstrekkene sine på trykk i avisen, så har det veldigbegrenset verdi for etterforskningen.

BT har vært i kontakt med 32-åringens forsvarer, Fredrik Verling.

Han er i retten, og er ikke tilgjengelig for kommentar.