NTB får tirsdag formiddag opplyst fra Riksmeklingsmannens kontor at meklingsmann Dag Nafstad mest sannsynlig sitter i møter med partene for å prøve å finne en løsning på den 12 dager lange streiken i kommunene. Alle partenes forhandlingsledere har på samme tidspunkt gjort seg utilgjengelige på telefon.

Dag Nafstad, som til daglig bor i Tromsø og er lagmann i Hålogaland lagmannsrett, kom mandag kveld til Oslo for å få partene til å snakke med hverandre igjen.

Forhandlingslederne for de streikendes organisasjoner — Fagforbundet, Unio, YS og Akademikerne - ble da bedt om å holde seg i Oslo-området og ha mobiltelefonene sine påslått, skriver FriFagbevegelse.no.

Strekker seg KS skal ha gitt signaler om at de er villig til å strekke seg på et av de viktigste områdene for de streikende i kommunesektoren, ifølge VG Nett .

Meklingsmann Dag Nafstad startet en ny kontaktrunde med partene tirsdag. Dag Nafstad, som til daglig bor i Tromsø og er lagmann i Hålogaland lagmannsrett, kom mandag kveld til Oslo for å få partene til å snakke med hverandre igjen.

Ifølge VG Nett skal arbeidsgiver KS tirsdag formiddag for første gang ha gitt signaler om at de er villige til å redusere den lokale potten fra 1 til 0,8 prosent. Det gir 200 millioner mer for Fagforbundsleder Jan Davidsen og de andre organisasjonslederne til å fordele til likelønnstiltak sentralt.

Snart skisse Ifølge VG Nett skal en sentral forhandlingskilde ha tro på at Nafstad legger frem en skisse til løsning tirsdag. Hovedpunktene i den skal innebære mindre til lokal pott, et større generelt tillegg, en justering av ansiennitetsstiger fra 10 til 16 år og en mindre lønnsjustering fra 1. januar 2011.

Rammen kommer til å ligge omkring andre fremforhandlede resultatet i offentlig sektor, rundt 3,4 prosent. Det antydes at en ramme kan bli på 3,44, inkludert den sene lønnsjusteringen.

Trapper opp Streiken i kommunesektoren startet 28. mai og ble trappet opp 2. juni. Rundt 45.000 arbeidstakere er tatt ut i streik så langt.

Fagforbundet og YS tar ut nye 1.400 medlemmer i streik denne uken. Forbundene hevder det er ikke snakk om en ytterligere opptrapping, men snarere en justering fra uttaket forrige onsdag.

Ansatte i mer enn 80 byer og fylkeskommuner streiker. Tromsø, Bodø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Drammen er sterkest rammet. Skoler, barnehager og SFO-tilbudet er stengt eller redusert. Også andre kommunale tjenester er berørt, blant annet sykehjem, hjemmehjelp, renhold, og renovasjon.

Partene består av KS på arbeidsgiversiden mens Fagforbundet, Unio, YS og Akademikerne representerer arbeidstakerne.

Sonderer terrenget Ifølge FriFagbevegelse.no skal presset mandag kveld ha blitt lagt på arbeidsgiverorganisasjonen KS. Det er ventet at KS tirsdag morgen gir tilbakemelding til meklingsmannen om hvor langt de kan være villige til å strekke seg.

Dersom meklingsmannen mener tilbudet er tilstrekkelig til å forhandle videre på, vil han først ta kontakt med Jan Davidsen i Fagforbundet, siden dette er det største av de forhandlende forbundene. Dersom han er positiv til tilbudet, vil de andre forhandlingslederne fra Unio, YS og Akademikerne bli kontaktet i tur og orden. Utfallet av denne runden vil avgjøre om Nafstad kan legge fram en skisse til løsning på konflikten, eller om streiken trappes ytterligere opp.

Hvordan er du rammet av streiken? Del dine erfaringer med leserne her.