Næringslivsaktørene Roy-Eddy Lie fra Lie-gruppen og Ernst Einarsen fra Sartor Senter lanserte ideen på formannskapsmøtet i Fjell mandag.

Lie og Einarsen ser for seg en trikkelinje mellom Nordre Bildøyna og Søre Straume via Straume sentrum. Selv har de store utbyggingsplaner i området, og Sotrikken vil kunne knytte sammen kultur, utdanning, handel, offentlig administrasjon og idrett, mener forslagsstilllerne.

Skal utredes

Ifølge Fjell kommunes nettsider vedtok formannskapet at administrasjonen skal undersøke mulighetene for en trikkesløyfe eller andre lokale samferdselstiltak i området.

— Jeg synes ideen er glimrende, sier Inge Ree (KrF), komiteleder for finans og forvaltning i Fjell.

Men han synes det er for tidlig å si om Sotrikken vil være bedre enn elektriske busser.

— Vi har hatt litegrann felles drodling, sier Ernst Einarsen, eiendomsdirektør i Sartor Holding, til bt.no.

I den nye kystbyen som planlegges i vest, legges det opp til en kraftig fortetting i bebyggelsen.

— Samtidig er avstandene store. Dette er svaret som vil kunne korte ned avstandene, sier Einarsen.

Han mener forutsigbarheten ved et et trikkespor er en stor fordel.

Inspirert av Bybanen

Eiendomssjef Roy-Eddy Lie i Lie-gruppen sier at Bybanen i Bergen har vært en inspirasjon.

— Det går an å tenke seg at trikken vår bør ha de samme spesifikasjonene, slik at den kan bli en forlengelse av Bybanen på sikt, sier han.

Eiendomssjefene ser ikke bort fra at også næringslivet kan være interessert i å bidra til finansieringen.

— Det er sikkert mange tallknusere der ute som sier at dette ikke vil la seg gjøre. Men vi lar oss ikke stoppe i første omgang, sier Einarsen.

Synes du trikk på Sotra er en god idé? Si din mening!