• Dette er siste forsøk. Finner vi ikke skuten nå, setter vi strek for letingen, sier politioverbetjent Olav Tombre ved Hordaland politidistrikt.

GARD STEIROgard.steiro@bt.no

Torsdag gjennomførte selskapet Nopec søk med fly i området der “Steinfalk” gikk ned natt til 14. desember i fjor. Med moderne måleinstrumenter håper man å finne spor etter frakteskuten.

Mannskapet på tre er fortsatt er savnet.

— Vi får resultatet av målingene i neste uke. Slike søk er aldri blitt gjennomført i Norge, så vi er svært spente på utfallet. Målingene vil vise om det er store avvik i magnetfeltet på havbunnen. Hvis vi finner slike, vil vi sette i gang nye søk, sier Tombre.

To ganger Askøy Flyet gjennomførte målinger fra land og fire kilometer ut i havet, helt fra Kollsnes til Fedje. Politiet tror “Steinfalk” befinner seg i dette området, men er ikke sikre.

— Vi har to hovedteorier. Skuten kan ligge gjemt under en fjellhammer eller i en sprekk. Det kan forklare hvorfor vi så langt ikke har fått utslag på noen måleinstrumenter. Den andre teorien er at skuten veltet, men inneholdt så mye luft at den ble ført med strømmen. I så fall er det bare fantasien som setter grenser for hvor den kan ligge.

Tombre sier at deså langt har gjennomført søk i et område dobbelt så stort som Askøy. De pårørende har ikke gitt signaler om at de vil sette i verk egne søk hvis politiet gir opp.

— Hvis vi avslutter neste uke er det ikke av økonomiske hensyn, men fordi vi anser det som nesten umulig å finne “Steinfalk”, sier Tombre.