Men først i månedsskiftet april-mai, vil alt være ferdig. Da først kan bilistene nyte godt av det nye påkjøringsfeltet.

Lei kø

Hele 70 ganger har det vært nødvendig å sprenge på anlegget i Sandviken og stenge veien i et kvarter om gangen. Mange har fått gratis sms-varsling i forkant, slik at de kan prøve å styre unna de verste tidene.

— I tillegg har vi stengt veien flere ganger, fordi de har ryddet opp i etterkant av sprengningen. Det er avhengig av hvordan massene blir liggende langs veibanen. Det kan også være fare for at steiner triller ned i veien, når de laster ut fjellet. Det er jo tett inn på en europavei, dette, sier Marit Eidsnes Rogne, prosjektleder i Statens Vegvesen.

Rogne er opptatt av at sikkerheten for bilistene skal ivaretas, men har stor forståelse for at bilistene kanskje er lei av kø og stenging av veien nå.

— Vi må være helt sikker på at vi ikke risikerer ulykker. Vi har også tatt hensyn til naboene og bare jobbet dag og noe kveldstid. Det kan være vi må stenge for kortere perioder i tiden fremover, dersom sikkerheten krever det, sier Eidsnes Rogne.

Små knøler

Nå skal de opparbeide det ekstra feltet som de har sprengt plass til.

— Grunnen til at det nå har tatt enda litt ekstra tid, er at vi har sprengt bort små knøler, som ble stående igjen i grøftekanten. Nå skal vi legge drensledninger langs fjellskjæringen og så skal to store murer bygges oppå fjellskjæringen. Stort sett vil det bli to kjørefelt forbi og så arbeider vi fra det nye feltet vi har laget, sier Eidsnes Rogne.

Til tross for tidssprekken, har vegvesenet nesten ikke mottatt klager fra bilistene.

— Jeg må bare få understreke at det er ingen som synes det er mer kjedelig enn oss, når framdriften ikke holder tidsskjema, spesielt når det går utover publikum. Vi skal evaluere hva som gikk galt med tiden her og se om vi kan gjøre noe annerledes neste gang, sier Eidsnes Rogne.

Hva synes du om sprengningskøene? Si din mening under!