Nei da, den trofaste sliteren benyttet ikke sitt siste besøk i Bergen i går til å erklære krig mot Askøy. Men det smalt godt da de seks ternerakettene gikk i været på Byfjorden, etter at luftrommet var sperret. Øvingsrakettene ble for øvrig plukket opp igjen noen hundre meter unna.

Vemodig farvel

— Men vi har en del ammunisjon å bruke nå som de gamle fregattene blir faset ut, så det har vært mye skyting i det siste, humrer en av offiserene.

Den bergenske skipssjefen Bjørn Egenberg innrømmer at det er vemodig å se Skolten fra broen på KNM «Bergen» for siste gang, men trist er han ikke.

— Oslo-klassen har tjent oss bra i 38 år, men vi gleder oss til å få de fem nye fregattene operative. Det blir en helt annen hverdag, sier orlogskapteinen, som selv skal overta KNM «Otto Sverdrup» i 2007.

Færre vernepliktige

En av endringene er at det blir langt færre vernepliktige om bord, forteller kommandør Hans Christian Helseth, sjef for de norske fregattene.

— Manuelle operasjoner blir gjort automatiske. Mens vi trenger 13-14 mann for å betjene kanonen på «Bergen», holder det med én person på de nye. Vervet personell og lærlinger vil dessuten få flere oppgaver, forklarer Helseth.

20 år gamle Charlotte Eilertsen fra Bergen tilhører de siste av de nærmere 2500 som har avtjent verneplikten om bord KNM «Bergen», og er en av seks jenter om bord. Hun har stortrives i det mannsdominerte miljøet, og ønsker å fortsette å seile med marinen.

— Jeg har søkt matroskontrakt etter at jeg dimmer, og håper å kunne tjenestegjøre på en av de nye fregattene, forteller hun.

Kan bli museum

Storøyde turister og forbipasserende ble vitne til KNM «Bergen»s innseiling til Bradbenken. To sjøsprøyter fra brannvesenet, buekorpsslagere fra Nordnæs og salutt fra festningen levnet ingen tvil om at det var et marinehistorisk øyeblikk. Men går det som kommandør Helseth vil, kan fregatten bli et permanent syn i bergenske havner.

— Drømmen er å bevare den som et museumsskip i hjembyen. Inntil videre blir den liggende på Haakonsvern som innkvartering og reservedelslager for de gjenværende fregattveteranene.