Det er ventet at hun i morgen går av som statsråd for forskning og høyere utdanning, og overlater den delen av kunnskapsdepartementet til Kristin Halvorsen. Men det var ingen ting i Aasland opptreden torsdag formiddag som tydet på at hun er arbeidsledig om ett. døgn. Skjønt, det er hun ikke.

Hun kom fra stillingen som fylkesmann i Rogaland, og går tilbake hit når regjeringstiden er over. Men hun blir ikke sittende lenge, i november fyller hun 70 år, og må gå av som pensjonist.

Torsdag morgen svarte hun på en interpellasjon i Stortinget, fra Venstres leder, Trine Skei Grande. Den handlet om de humanistiske fagenes plass i høyere norsk utdanning. Eneste som tydet på et noe kan skje, var da Skei Grande sa dette:

— Jeg er glad for at vi har en forsknings- og høyre utdanningsminister, og jeg håper vi fortsatt får ha det.

Statsråd Tora Aasland tok ikke utfordringen om den saken. Derimot holdt hun et vanlig innlegg om humaniora, som om hun skulle sitte i lang tid ennå. Hun var ikke bekymret for de humanistiske fagenes fremtid, hun hadde tall som viste at det ikke står så galt til.

Høyres Elisabeth Aspaker var imidlertid lite tilfreds med SV-statsådens svar på interpellasjonen. Hun konkluderte med at Norge trenger en ny statsåd for fagområdet.

I morgen får vi det, etter alle solemerker.

SISTE GANG: Ingen ting tydet på at statsråd Tora Aasland hadde sin siste opptreden på Stortingets talerstol torsdag formiddag. Hun nektet å svare på spørsmål om en mulig avgang i morgen. (Arkivfoto)