— To prøver av Sognemorr har testet positivt på E.coli 103. Dette er et stort gjennombrudd i saken, og viser klart at utbruddet kan knyttes til morrpølsene, sa direktør Joakim Lystad i Mattilsynet til NTB.

Tarmbakterien i pølsen er ved DNA-testing identisk med den som er funnet hos de smittede pasientene. Pølsen ble hentet fra fabrikken.

Selv om det var stor lettelse i Mattilsynet over endelig å ha et konkret spor, gjenstår en rekke spørsmål. Spekepølsene fra Terina har rundt 50 ingredienser, og ingen vet om smitten stammer fra noen av dem eller fra anlegget selv.

Prioritert vekk

Merete Lunde, distriktssjef i Mattilsynet i Indre Sogn, opplyser til BT at forrige gang tilsynet utførte en ordinær inspeksjon av anlegget var 29. juni 2004.

— Vi har vært i kontakt med bedriften flere ganger siden, men det har ikke resultert i noen tilsynsrapport. I år har vi godkjent ny kantine og nye garderober og i 2005 godkjente vi pakkeavdelingen, forteller hun.

I 2004 var det både hygienekontroll og inspeksjon av bedriften. Siden har Mattilsynet prioritert å kontrollere andre steder.

— Vi driver det som kalles risikobasert tilsyn, og må prioritere ut fra det. Spekemat er regnet som trygg mat, og Gilde som en seriøs bedrift med gode hygienerutiner, forklarer Lunde.

Mattilsynets kontor ligger under 200 meter fra Terina-fabrikken. Likevel kom altså ikke tilsynet på kontroll i løpet av hele 2005.

- Bedriftens ansvar

— Vi har 420 bedrifter å ha tilsyn med i vårt distrikt. Det er klart at dette har å gjøre med ressurssituasjonen til Mattilsynet i Indre Sogn, sier Lunde.

— Men sett i ettertid, synes du dere burde prioritert Terina høyere?

— Nei, ikke ut ifra de punktene jeg allerede har nevnt.

Mattilsynet ble opprettet 1.januar 2004, og det ble da slått fast at tilsynet skulle føre såkalt risikobasert tilsyn. Kritikere har hevdet at dette har lesset ansvaret for mathygiene over på bedriftene selv.

— Det er bedriftens eget ansvar å produsere trygg mat. Mattilsynet skal føre tilsyn med bedriften holder regelverket, sier Lunde.

- Unnskyld

De ansatte ved Terina ble samlet på fabrikken onsdag da det ble klart at det E.coli-smittede produktet kom herfra.

Administrerende direktør for Gilde-selskapet Terina i Sogndal, Odd Arne Dalsegg, beklaget i går at et produkt fra deres anlegg er årsak til E.coli-smitten.

— Jeg ønsker å si unnskyld til de familiene som er blitt berørt. Anlegget er stengt inntil videre, og for meg som leder er det nå viktig å ivareta mine ansatte som er samlet på anlegget i kveld, sa direktør Odd Arne Dalsegg i sin uttalelse.

Gilde opplyste i går at kjøttet som er brukt i denne typen spekepølse kommer fra Gildes slakterier i Førde og Tynset. Men ingen vet om kjøttet er synderen.

— Vi venter på resultatene av nye analyser av ingredienser og miljøprøver. Det første prøvesvaret viser at det finnes E.coli i en uåpnet pakning med Sognemorr. Nå avventer vi de andre prøveresultatene, som skal komme i slutten av uken, sier Lunde.

Mattilsynet vil ikke innføre pålegg mot krydderimportøren Arne B. Corneliussen AS, som i går ble utpekt som hovedmistenkt. Jakten på E.coli-smittens kilde fortsetter i dagene fremover.

TOR YTRI