Med de nye Hardanger-mastene fra Sima i Eidfjord til Samnanger, har Statnett kunnet fjerne kraftlinjer det ikke lenger er bruk for.

Og den som nå er ferdig fjernet er linjen mellom Samnanger og Mødalen på Kvamskogen via Eikedalen.

— Med den nye traseen på denne strekningen var den gamle linjen overflødig og det var ett av kravene i konsesjonene at vi skulle fjerne dem, sier Byggeleder i Statnett, Lars Aga.

39 master med en høyde på mellom 16 og 45 meter er nå revet, kuttet i småbiter og på vei til resirkulering.

Den jobben har entreprenøren Henrik Steine AS gjort, mens kroatiske Dalekovod har fjernet selve linjene.

Også fundamentene til mastene er fjernet.

— Den gamle traseen skal tilbake til naturen. Om ett år tror jeg det skal bli vanskelig å se hvor de gamle mastene har stått, sier Aga.