— Vi driver med politikk som vanlig, bedyret gruppeleder Liv Røssland, uten overbevisning i stemmen. Og man trengte ikke ha spesielt følsomme sosiale antenner for å se at forholdet ikke er det aller beste.

Kunne vært verre

De suspensjons- og eksklusjonstruede holdt seg for seg selv. Bjørn Tore Olsen slo seg sammen med Knut Holme Sulen. Arvid Blommedal vandret alene omkring og sa om stemningen i bystyregruppen:

— Den er nå så blandet, den.

To av de suspensjonstruede, Arnulf Svanevik og Knut Vidar Schjenken, hadde forfall. De fem vil ikke kunne være med i partiets bystyregruppe om sentralstyret 21. februar følger opp med suspensjoner og eksklusjon, slik fylkesstyret ber om.

Men det kunne ha vært enda verre. For skulle alle bystyremedlemmer som har hatt kontakt med den ekskluderte partisekretæren Terje Sørensen blitt suspendert, hadde det bare vært fem medlemmer igjen i Frps 13 personers store bystyregruppe. Og hadde alle som har drevet aktivitet i strid med god partiskikk blitt suspendert, hadde det bare vært tre medlemmer igjen.

Syv «syndere»

Dette er status i Frps bystyregruppe:

n Fire medlemmer av bystyregruppen er truet av suspensjon. Knut Vidar Schjenken, Arnulf Svanevik, Arvid Blommedal og Bjørn Tore Olsen risikerer mellom 12 og 52 måneders suspensjon. En offisiell begrunnelse er ikke gjort kjent for offentligheten, men årsaken er samarbeid med ekskluderte Terje Sørensen for å oppnå makt i partiet.

n Bystyremedlem Knut Holme Sulen risikerer eksklusjon fordi han skal ha forsøkt å true Arvid Blommedal med opptak av påstått kompromitterende opplysninger. Sulen benekter trusler.

n Bystyremedlemmene Tor Woldseth og John Johnsen har fått reprimande. Disse har, så langt BT har brakt på det rene, hatt like omfattende kontakt med Terje Sørensen som flere av de suspenderte.

Tre «uten skyld»

n Bystyremedlem Rønnaug Espevik var med i kuppet mot daværende gruppeleder Arne Sortevik i 1999, et kupp organisert av blant andre Terje Sørensen. Hun hadde og kontakt med Sørensen etter dette, men har sluppet all straff.

n Bystyremedlemmene Gunnar Bakke og Liv Røssland har begge vært med på å signere en avtale som fordeler de seks første plassene på partiets kommunevalgliste og alle de feiteste vervene Frp får etter valget. En avtale fullstendig i strid med det som er Frps uttalte organisasjonskultur. Men disse to slipper all straff. Til overmål skal Røssland, ifølge Sørensen, ha samarbeidet tett med ham, noe Røssland benekter på det sterkeste.

n Atle Raa og Arne Voll skal ifølge BTs kilder være de to eneste i gruppen uten et synderegister som i en gitt situasjon kunne ført til suspensjon.

Ikke rart både fylkesstyre og sentralstyre velger sine ofre med omhu.

SAMMEN: Det er trolig siste bystyremøte Gunnar Bakke, Arne Voll, Anette Stenersen og Arvid Blommedal er med i samme bystyregruppe.