Julepakker: Til Kjellfrid fra Ingeborg og Halvor. Til Anne Line, Cathrine fra Lene. Til Dag Jørgen fra Julius. Til Bettina fra John Eivind, Heidi Therese, Haakon, tante Loa. Til Jørgen fra Ottar. Til Sivert fra Bård. Til Liva fra Liva. Til Gro fra Sissel. Til Eli og Willy fra Audun. Til Per fra Eva og Egil. Til Ragna og co fra Lars Petter, Ingelill, André og John. Til Pjusken fra Ingrid og Bevern. Tante Berit fra Ragnhild. Til mamma og pappa fra Sanne. Til Kurt (Knut) og Elsy Eliassen fra Alf og Karen og en masse andre. Pluss 11 pakker fullstendig uten navn. Julekort: Til Fam Håkon Iversen. Anne-Mari Øndestad, 5020 Bergen. Ingvild og Stine Vinjfrgaten 8?, Bergen. Kjerstin Berggren, Asbjørn Kerrgård Bergen. Solveig og Svein. Brit Nygård og Christian Grønborg Christensen. Therese og Jon. Marit Hansen og Margot Hansen. Sosionom Per Sverre Aarse?. Tante Kristine hilsen Sondre. Fam. Rydland. Monica Birkelund. Anne-Lise og Jan Larsen. Stine Johannesen fra Martine. Tord og Anita. Martine og Kristine. Jan Haga. Til våre naboer i 208. Henriette, Vilde, Enok. Margareth and Dick. Sander, Ina, Anne og Per Rune. Nina Flåten. Jan Sørum. Kari Knøsen Lien. Kjell Berntsen. Til farmor fra Daniel. Grethe Olsen. Aina og Helge. Arild Johnsen. Eli og Arne Eide. Anders Seim. Cecilie, Karoline, Marian og Morten. Jorunn på vaskeriet. Grete. Kristin Hauge, 5020 Bergen. Ingvill Rabben Dypevik. Frank Rolland. Frode Borge. Henry Dreyelod? Kirsten Andersen. Alvhild og Harald. Son Huong +Khue Duy. Bente og Per med familie, fra Andreas, Henrik, Oddvar og Kari. Fam Nilsen. Lena og Einar. A. Hansen. Tante Jorunn. Kjære Beate fra Berit. May Britt og Thomas. Ingunn, Erling of Philip, fra Susanne, Ørjan, Andreas og Marcus. Gry, Kåre — Lars, Sondre og Vegard. Mamma, pappa og Janne. Anne, Geir, Christer, Silje og Andreas. Therese, John, Kristine og Thomas. Eva, Pål, Helene, Marie og Elisabeth. Aleksandra. Anita, Trond, Ine, Synne og Ole. Stig Rune fra Kjellaug. Astrid fra Arild. Kari Og Joachim. Kenneth fra tante Irene. Ulf Andersen. Tante Erna. Åshild Helgesen. Anne-Grethe Larsen. Til Beste fra Cecilie, Christian, Geir og Monica. Øystein Helgesen. Rune Frederich. Olav Berntzen. Torill og Ole Erik. Sigbjørn Sande. Linda Steinsland. Morten Svendsen. Antoine Dreyer. Kristin og Frode Olsen. Harald og Liv. Guri Haaland med fam. Arne Hoff med fam. Ernst Hoff. Per Hagen. Audun og Marit. Fam Skjold. Else M. Pettersen. Aslaug Hovland. Johannesen. Gunvor og Johannes Bauge. Marit og Roald. Jorunn og Audun. Fam Hansen. Frode Vik. Irene og Øyvind. Nina, Torhild og Stine Kaland. Torill, Rune og Erik. Terje Erstad med fam. Janne og Trond Holm Andersen. Eva og Oskar Andersen. Solfrid med fam. H.O Vikse. Torodd og Rita. Monica. Hege, Sofie, Sverre Johan, Oscar og Erik. Lena med fam. Marit og Harald. To Ingrid, Norway. Anine og Harald. Ragnhild Haugen. Hilde og Rune. Eva Rød. Eli, Anniken, Birgitte og Camille fra Lene, Rolf, Andrè og Jørgen. Eldste Shelley from Alinda. Olav og Maren Pedersen. Solveig Pedersen. Magnus, Vibeke, Kristina, Markus og Sindre. Ivar Hole med fam. Ivar Sæter med fam. Petter Eik Andresen. Øystein, Helen, Jan Fredrik, Fleur og Lady B. Inger Lise. Katrine og Leif Kristiansen. Geir, Sissel og Michelle. Gerd og Oddvar Berge. Oddbjørg Simonsen og Torill.