Det var Amnesty International Norge, Raftostiftelsen og Stiftelsen Egil Raftos Hus som sto bak den flotte seansen på Menneskerettighetenes plass i Bergen i går. Under mottoet «Kjære Anna, vi glemmer deg aldri» ble det talt varmt om det Anna Politkovskaja sto for.

Sterkt inntrykk

En fersk uttalelse fra Raftoprismottaker 2005, Lidija Jusupova, gjorde kanskje sterkest inntrykk da den ble opplest i Bergen i går. «Russland vil aldri få en ny Anna Politkovskaja. Jeg og mine kolleger kjente Anna, hun levde vårt liv både i Tsjetsjenia og Ingushetia. Systemet kunne ikke vinne over Anna Politkovskaja. Hun gikk bort ubeseiret. Regimet fryktet henne mens hun var i live, og de frykter henne også etter hennes død», het det i uttalelsen.

«Modig menneske»

Bergenbosatte Asia Mazhayeva var en god bekjent av den drepte journalisten. Under kransenedleggelsen i Bergen i går sa hun at Politkovskaja hadde en følelse av at hun kunne bli tatt av dage. — Men hun trodde ikke det skulle skje allerede nå, sa Mazhayeva, som beskrev den drepte som et veldig modig menneske.

Therese Jebsen, fra Stiftelsen Egil Raftos Hus, gjorde det klart at det ikke kan være tvil om at det ligger politiske motiver bak drapet på journalisten som avdekket det Russland har utsatt Tsjetsjenia for. På vegne av gårsdagens arrangører og Norsk Presseforbund henstilte Jebsen norske myndigheter om å forsterke det synet Norge har i denne saken, og at drapssaken må oppklares.

Politkovskaja er den trettende journalisten som er blitt myrdet i Russland etter at Putin fikk makten i landet.

MINNESTUND: Asia Mazhayeva minnes sin gode bekjente, den drepte russiske journalisten Anna Politkovskaja, på Menneskerettighetenes plass i Bergen i går. Flere la ned blomster og krans ved billedhogger Hans Jacob Meyers verk «Barmhjertighet» og «Kunnskap» på samme tidspunkt i Bergen som journalisten ble begravet i Russland i går.