— Det blir ikke startet nye arbeider i desember, og mye av det pågående arbeidet ferdigstilles tidlig i neste måned, forteller Anne Kringstad, informasjonsleder i byrådsavdeling for byutvikling.

I høst har det vært mange omfattende byggeprosjekter i Bergen sentrum i regi av både Bergensprogrammet, Bergen kommune og BKK Varme. Prosjektleder i Statens vegvesen, Asbjørn Valen, kan fortelle at det var like mye graving også i fjor.

— I år kan det virke som om det er ekstra mye fordi det jobbes med mindre tiltak på mange steder. Da er det kanskje mer synlig for publikum, tror han.

I løpet av første uken i desember avsluttes gravearbeidet flere steder, slik at bilister og fotgjengere skal få en så fremkommelig julemåned som mulig.

— Vi fikk en del pepper i fjor fordi enkelte graveaktiviteter kolliderte med julehandelen. I år vil vi redusere arbeidet der folk ferdes mest, forteller Valen.

Siste innspurt

På Bryggen, nærmere bestemt fortauet fra Kjøttbasaren til Lodin Lepps gate, og i Allehelgens gate vil arbeidene være ferdigstilte innen 6. desember. I Teatergaten er arbeidet over 3. desember, Nordal Bruns gate er ferdig i midten av neste måned og øverste del av Vågsallmenningen åpnes 19. desember.

Ombyggingen til automatiske bomstasjoner i Bergen er også kommet godt i gang. Ved Løvstakken, Gyldenpris og Gamle Nygårdsbro skal trafikkmønsteret være som i dag frem til februar neste år når det nye bomsystemet iverksettes. Fredag starter imidlertid arbeidene på bomstasjonene i Kalfaret og i Gravdal.

I helgen vil Kalfarveien være stengt for all trafikk, med unntak av kollektivtrafikk og utrykningskjøretøy, og privatbilister må kjøre om Møllendalsveien.

Ikke alt blir ferdig

Det er flere byggeprosjekter i sentrum som ikke blir ferdige til julaften. I Nygårdsgaten fortsetter arbeidene i hele desember, og det nye krysset mot Lars Hilles gate og nytt busstoppested er ikke beregnet ferdig før i april/mai 2004. I Småstrandgaten ferdigstilles fortauet foran Platou i løpet av januar. I går startet arbeidet i Teatergaten, og kjørebanen reduseres fra tre til to felt. I perioder vil gaten være stengt for gjennomkjøring, og det vil bli omkjøring via Jonsvollsgaten og Komediebakken.

Å beskrive gateopprustningen i sentrum i sin helhet er altfor omfattende. Utfyllende opplysninger om aktuelle byggeprosjekter finnes på kommunens hjemmesider: www.bergen.kommune.no.

MOT MÅLET: Deler av arbeidet i Småstrandgaten avsluttes i januar. Hele gaten ombygges til kollektivfelt og det blir brede fortau til glede for fotgjengerne. Nå er brosteinen i Småstrandgaten begravet under asfalt, men det er foreslått at brosteinen skal fornyes slik som i Strandgaten. <p/> FOTO: MARITA AAREKOL
OMFATTENDE: Bryggen er, i likhet med Småstrandgaten, en del av Bergensprogrammet og må nøye seg med enkelte midlertidige løsninger de nærmeste årene. Om kort tid vil likevel arbeidet med fortauet fra Kjøttbasaren være ferdig.<p/> FOTO: ØYVIND ASK