– Da jeg kjøpte hus her på Selviksiden i 2001, oppdaget jeg at vi hadde septiktank med avrenning til vannet, forteller hun. – Vi var langt fra de eneste.

Paradoks

Monica Nilsen gleder seg over at kommunen nå sluttfører avløpssaneringen.

– Det er veldig bra at dette nå kommer i orden, sier FrP-politikeren, og forklarer at det handler om å legge avløp og vannledning på Jordalsiden av vannet – fra Øvre Eide gård og helt inn i dalen.

– Det har ikke vært offentlig vann og kloakk innover der før, sier hun.

– Det er litt av et paradoks, når man bor ved siden av et drikkevann som forsyner hele Åsane og halve Sandviken.

Nedbørsfelt

I dag er det rundt 100 personer fordelt på 30 husstander i Indre Jordalen som har separate avløpsløsninger. Disse skal nå tilknyttes offentlig avløpsanlegg, slik at avløpsvannet føres ut av nedbørsfeltet til Jordalsvatnet. Kostnadene ved prosjektet er beregnet til 30 millioner. Husstandene på Selviksiden er allerede tilknyttet offentlig vann og kloakk, etter at de fikk pålegg om dette. Monica Nilsen fikk utført dette arbeidet allerede våren 2002, kort tid etter at hun kjøpte huset. Samtidig begynte hun å kartlegge forurensingen i vannet, og tok kontakt med Næringsmiddeltilsynet og Teknisk etat i Bergen kommune .

Ikke egnet som drikkevann

«Målinger viser at man knapt nok bør bade i vannet» sa Nilsen til Åsane Tidende i oktober 2002, og opplyste at hun kjøpte alt drikkevannet sitt på flasker. Hun fortalte oss også at både Næringsmiddeltilsynet og Teknisk etat hadde innrømmet overfor henne at Jordalsvatnet ikke egnet seg som drikkevann. Teknisk etat opplyste samtidig til Åsane Tidende at en del private kloakkledninger hadde lekkasjer som rant ned i vannet, men at det ville bli for dyrt å knytte dem opp mot det offentlige kloakkanlegget.

En folkefiende

Som en annen byggmester Solness fortsatte Monica Nilsen sin kamp for å sikre drikkevannet mot forurensing fra kloakk og jordbruk. «I vinter har det vært veldig mange som har vært syk med diaré», skrev hun våren 2003 i et brev til daværende bydelsoverlege Åshild Solberg, og stilte spørsmål ved om dette kunne ha sammenheng med kvaliteten på drikkevannet. Bydelsoverlegen tok bekymringene hennes på alvor, og ba Næringsmiddeltilsynet om å foreta en grundig analyse av drikkevannskvaliteten i Jordalsvatnet.

Giardia

Høsten 2004 gikk det hull på en av kloakkledningene ved vannet.

– Kloakken sprutet ut, forteller Nilsen, som reagerte sterkt på at vann— og avløpsetaten bagatelliserte det hele.

– Daværende vanndirektør Ivar D. Kalland sa til Bergens Tidende at det ikke var farlig å drikke vannet.

Som varamedlem til bystyret leverte hun derfor byrådet et skriftlig spørsmål der hun etterlyste tiltak for å gjøre Jordalsvatnet til et trygt drikkevann – «både estetisk og kvalitetsmessig». Bare få dager senere brøt den mye omtalte Giardia-epidemien ut.

– Ikke misforstå meg nå, sier hun.

– Men det kom faktisk noe godt ut av Giardia-utbruddet. Kontrollen med drikkevannene er blitt mye bedre.

Nytt renseanlegg

Monica Nilsen merket stor forskjell i hvordan hun ble møtt før og etter Giardia-utbruddet.

– Jeg tror det har med uvitenhet å gjøre, sier hun.

– Vi hadde allerede mange tilfeller i Åsane med diaré og oppkast. Sjømennenes helsehjem stoppet inntaket av pasienter, og hele skoleklasser lå hjemme med omgangssyke. Jeg stilte spørsmål ved om dette kunne skyldes drikkevannet, men ble ikke tatt på alvor før vi var midt inne i Giardia-epidemien.

Siden har Bergen kommune satset sterkt på sikring av alle drikkevannene. I Jordalsvatnet ble det tatt i bruk en ny vannbehandlingsprosess i begynnelsen av 2005.

– Dette anlegget har to barrierer for fjerning av bakterier, virus og parasitter.

Fanesak

Monica Nilsen har også stilt spørsmål i bystyret om rutiner ved strømstans.

– Svaret jeg fikk var at vann til forbrukerne uansett blir levert fra et rentvannsbasseng, sier hun.

– Jeg ser at de har gode rutiner for å håndtere dette.

– Er drikkevann blitt din fanesak i bystyret?

– Det kan du si. Skikkelig drikkevann er veldig viktig, men glemmes ofte i hverdagen. Vi er utrolig sårbare dersom vannet blir forurenset.

– Drikker du vann fra springen?

– Ja, nå gjør jeg det. Med god samvittighet.

GLAD: - Dette har jeg kjempet for lenge, sier Monica Nilsen (49), som gleder seg over morgendagens byrådsvedtak om avløpssanering i Indre Jordalen.
Magne Fonn Hafskor
FANESAK: Monica Nilsens engasjement har gitt flere førstesideoppslag i Åsane Tidende - her noen fra høsten 2002.
Magne Fonn Hafskor
GIARDIA: Giardia-parasitten kan gi giardase, en type mage/tarm-infeksjon med symptomer som diaré og oppkast. Den kan overleve lenge i vann, men kan renses bort ved hjelp av koking eller bruk av vannfilter.
Wikipedia
KOMMUNAL VANNFORSYNING: Jordalsvatnet vannverk forsyner hele Åsane og sørover mot Bergen sentrum til Ytre Sandviken. Frem til 2004 besto vannbehandlingen kun av sandfiltrering og klor- og kalktilsetting. Ny vannbehandlingsprosess ble tatt i bruk fra 2005, med blant annet to barrierer for fjerning av mikroorganismer og bruk av UV-desinfeksjon. Illustrasjon fra Bergen vann sin årsrapport for 2006. Mer informasjon: www.bergenvann.no.