Meningsløst og ufattelig var ordene som gikk igjen i begravelsen til Ingvild Myking i dag. Den fullsatte kirken var dekket av blomster da 37-åringen ble bisatt.

Også sokneprest Johannes Melve var svært rørt under den gripende seremonien der blant annet Ingvilds søstre holdt tale.

Familien takket alle som har støttet dem i sorgen. Det var også mulighet til å gi penger til minnefondet til Ingvilds datter.