Eikanger Bjørsvik Musikklag, korpset som Helen Hjartåker spilte i fra hun var 16 år, bidro sterkt under begravelsen. De åpnet med preludiet «Arioso». Etter minnetalen fremførte musikklaget med solist Frode Rydland på EB-kornett «On with the Motley», et stykke som Helen selv hadde spilt for ikke så lenge siden.

Det fortalte residerende kapellan i Birkeland menighet, Eiel Holten, som forrettet ved begravelsen. Den var flyttet fra Birkeland kirke til Domkirken for å gi plass til alle som ville følge Helen Hjartåker til hennes siste hvilested.

Det var mange som kjente henne, og etter rasulykken på Hatlestad terrasse er det vokst frem et helt spesielt fellesskap mellom naboene, fortalte presten i minnetalen. Han bad spesielt for tre år gamle Kristina, Helen og Oddmund Hjartåkers eldste datter som fortsatt ligger i respirator på Haukeland Universitetssjukehus. Presten nevnte også at de i vår hadde feiret dåp for parets yngste barn, Eirik, i Birkeland kirke.

Omsorg og vilje

Eiel Holten tegnet et bilde av en 27 år gammel kvinne det var lett å bli glad i.

— Hun var en ung kvinne som hadde omsorg for andre, og som ikke var redd for å være nær mennesker, sa han.

— Helen har hjulpet mange til å løfte blikket og se fremover. Hun ville ikke ha likt det hvis det var altfor trist i dag, sa presten. Han fortalte om en kvinne som hadde mye vilje, som var positivt sta og som arbeidet engasjert for å nå sine mål, slik hun gjorde det i musikken hvor hun spilte på høyt nasjonalt nivå.

- Engler på jorden

Helens far, Gunnar Rasmussen, fortalte om en raus datter med mye omsorg for sine nærmeste og for andre.

— Hun og Oddmund ga oss tre barnebarn som vi er takknemlige for. Skriften sier at det er engler i himmelen, men vi tror at de også finnes på jorden, sa han.

Familien takket for Helens latter og gode smil, for hennes livsmot og styrke som samlet dem.

— Du vil alltid være med oss, sa Oddmund Hjartåker da han sto ved kisten med hans og Helens datter Mari Elise på armen.

Etter minnetalen sang Belinda Lerøy Mossefinn stykket «La scia» fra operaen Rinaldo av Händel. Ved postludiet spilte Martin Winter trompet til Nils Ferlins «Men går jag över engarna».

Knut Strand