TRUDE HAUG

— Det har vært en lang prosess som vi har jobbet med. Men da vi endelig bestemte oss, gikk det fort, smiler direktør Berit Ørnehaug på Hotell Hordaheimen, som nå skriver Best Western foran navnet, siden de har sluttet seg til den amerikanske hotellkjeden.

Helt siden 1918 har Bondeungdomslaget (BUL) i Bergen drevet Hotell Hordaheimen i C. Sundts gate 18, med tilhørende Kaffistove. Mange bygdefolk opp gjennom årene har følt at de har hatt hjørnehuset som sitt andre hjem her i hjørnehuset. Etter hvert har hotellet også est ut, helt opp til Gågaten, og hotellet har utvidet til dobbelt så mange rom som før.

BUL har åpnet opp

I statuttene til Noregs Ungdomslag, som BUL er en del av, har det vært to ting som har stått fjellstøtt: Det ene har vært bruken av nynorsk skriftspråk, det andre forbudet mot alkohol.

Men nå har altså BUL i Bergen åpnet opp for skjenking på Best Western Hotell Hordaheimen. I lagssammenheng er det fortsatt forbudt å servere alkohol.

Forrige gang et avholdshotell måtte bite i gresset, var Terminus Hotell ved Jernbanestasjonen, som ble solgt av Det Norske Misjonsselskap i 1992.

Nynorsken står fast

— Betjeningen har omstilt seg og tatt det beundringsverdig, sier direktøren og roser sine ansatte for en sporty holdning.

— Det var heller aldri noe problem ikke å servere alkohol, forteller Ørnehaug. De utenlandske gjestene har godtatt uten noe oppstyr at de ikke kunne få vin til maten eller konjakk til kaffen.

— Men nynorsken kommer vi til å fortsette med, sier direktøren, som har mer enn tretti års fartstid på hotellet. De siste tolv årene som direktør.

— Jeg synes det er kult at vi bruker nynorsk. Og det er færre og færre som har noen kommentar til det, sier hun med overbevisning.

Tidligere drev BUL flere kaffistover i Bergen. Bergenhus på Strandkaien ble solgt på nittitallet, og på Kaffistova på Torget ble det også slutt på det trygge og gode innslaget med lefser og hverdagsbunader på omtrent samme tid. Paradis Konfekt- og Thesalong ble drevet av BUL fra 1967 til 1987.