TORSTEIN STANGENES

Årsaken er Ulriksbanens manglende samarbeidsvilje med kommunen for å finne årsaken til Giardia-utbruddet.

Hvis ikke Ulriksbanen får forlenget avtalen, kan kommunen overta verdier for 50 millioner kroner for bare én million i 2011.

— Aksjene hans ble i hvert fall ikke styrket av denne saken, sier finansbyråd Henning Warloe til BT.

Med «han» mener han daglig leder og hovedeier i Ulriksbanen Thorbjørn Sirseth. Med «saken» mener han funnet av Giardia-parasitter i Svartediket, parasitter som kan ha kommet fra Ulriksbanens kafé på Ulriken.

Ulriksbanens nedre og øvre stasjon samt kafeen står på kommunens eiendom. I tillegg eier kommunen grunnen under taubanen. Leien er til sammen på moderate 9345 kroner i året.

Leiekontrakten ble inngått i februar 1961 mellom kommunen og det som den gang het AS Ulriksbanen. Nå er det et annet selskap, Ulriksbanen Eiendom AS, som har kontrakten med kommunen. Dette selskapet eies stort sett av daglig leder Thorbjørn Sirseth.

Leiekontrakten er på 50 år, og går altså ut i februar 2011. Etter utløpet har kommunen rett til å kjøpe selskapet for det som kalles «pari kurs». Det vil si aksjekapitalen, som er på én million kroner. Det kan i så fall være et godt kjøp. I 1997 uttalte en av de daværende eierne, Terje Johan Skjelbred, til BT at verdien på banen var nærmere 50 millioner kroner.

Selskapet har de siste årene gått med cirka én million kroner i overskudd.

Hadde sjansen

I 1999 søkte Sirseth kommunen om å forlenge avtalen med 50 år med virkning fra år 2000. Da hadde han allerede fått forlenget konsesjonen til å drive taubanedrift frem til 2025. Denne konsesjonen var det fylkesmannen som hadde gitt ham.

Kommunen svarte at den var positiv til en forlengelse, men i første omgang bare frem til 2025. I tillegg ville kommunen ha betydelig høyere leie, anslått til syv prosent av tomteverdien.

Sirseth svarte aldri på kommunens forhandlingsutspill. I mars 2003 sendte kommunen purring til Sirseth. I brevet ber de om tilbakemelding innen fem uker på om han er interessert i kommunens tilbud.

«Dersom vi ikke hører noe innen denne dato vil saken bli lagt vekk fra vår side. Eksisterende kontrakt med oppjustert leiepris vil da løpe frem til februar 2011. Kontraktsforholdet vil så opphøre», avsluttes brevet.

— Nå har han muligens tapt sin sjanse. Vår oppfatning er at vi i dag ikke ville inngått en ny langsiktig avtale med dette selskapet på bakgrunn av hva som har skjedd, sier Warloe.

- Har aldri opplevd maken

Det er flere forhold kommunen reagerte på ved Ulriksbanen og Sirseths håndtering av vannskandalen:

  • Sirseth holdt banen stengt i over én uke og hindret på den måten kommunens folk i å kontrollere kloakkanlegget på kafeen. Til slutt måtte kontrollørene gå opp med det tunge utstyret sitt.
  • Der oppdaget de at det nylig hadde vært noen som hadde forsøkt å reparere kloakkanlegget.
  • Mens de var der oppe opplevde de at døren til toalettet ble låst, slik at de ikke kunne kontrollere hele kloakkanlegget.

— Jeg har aldri opplevd maken til liten samarbeidsvilje, sa fagdirektør i vann- og avløpsetaten Ivar Kalland til BT 1. desember.

Siden den er gang er det blitt kjent at septiktanken på Ulriken ikke har vært tømt siden 2000, selv om den skal tømmes hvert år. Sirseth hevdet også overfor BT i begynnelsen av desember at tanken var tømt hvert år.

Usikker på seriøsiteten

— Vi setter et stort spørsmålstegn ved Ulriksbanens seriøsitet etter håndteringen av den alvorlige situasjonen som oppsto. En slik avtale inngår vi ikke med hvem som helst, sier finansbyråden.

Det er han som satte i gang kommunens arbeid med å kartlegge kontraktene med Ulriksbanen Eiendom AS.

Han presiserer at det politiske klimaet kan endre seg innen 2011.

BT snakket torsdag med en ordknapp Thorbjørn Sirseth.

— Jeg har ingen kommentarer til dette. Jeg skjønner ikke hva dere i BT roter med. Det er lenge til 2011, sier han.

Han har tidligere sagt til BT at samarbeidet med kommunen har gått fint, at han ikke har hindret kommunens folk i sitt arbeid, men at banen var stengt noen dager på grunn av dårlig vær.

HAR MISTET VELVILJE: Bergen kommune er blitt skeptisk til å forlenge avtalen med Thorbjørn Sirseth og Ulriksbanen etter Giardia-epidemien.<br/> ARKIVFOTO: MARITA AAREKOL