I 20 minutter presenterte kommandør Åsmund Andersen på Haakonsvern, gjennomførte og planlagte milliardinvesteringer på marinebasen. Det provoserte de rundt 70 tilhørerne, som like etter fikk presentert en liste over svært strenge byggerestriksjoner for dem som bor innenfor sikkerhetssonen til Haakonsvern.

Maks 15 m² tilbygg

For dem som bor nærmest basen, innenfor ca. 400-500 meters avstand, foreslår Forsvarsbygg at følgende skal være tillatt:

 • Teknisk forbedring av eksisterende bygg.
 • Fasadeendringn.
 • Utskifting av tak/vinduer.
 • Tilbygg/terrasse under 15 m².

Det vil ikke bli tillatt å bygge flere boliger, naust, brygger, garasjer eller tilbygg over 50 m².

For dem som bor utenfor denne sonen, og inntil 800 meter fra Haakonsvern, skal det fortsatt være mulig å bygge vanlige boliger, men ikke blokker, barnehager eller andre bygg som samler mange mennesker.

— Kan området bare båndlegges uten at det koster dere noe, spurte beboer i området, Mette Lise Vikne.

Det kunne verken bydelsstyret i Laksevåg, Forsvaret eller Bergen kommune svare på.

 • Når det gjelder erstatning, er vi ikke i stand til å svare på det. Det er et jusspørsmål, sa eiendomssjef Rune M. Røen i Forsvarsbygg.

- Politikerne er passive

Plansjef Mette Svanes svarte på vegne av Bergen kommune.

 • Vi har utfordret Forsvaret. Når det kommer endringer på grunn av nasjonale vedtak, hvem skal ta kostnadene lokalt? Vi vet at mange har investert for millioner, sa Svanes.

En annen beboer spurte hva som skulle skje med barnehagen på Haakonsvern, og hvorfor Forsvaret fortsatt skal få bygge i området.

- Gjelder én lov for dere og en annen for oss andre, spurte kvinnen.

Også politikerne som var til stede fikk passet sitt påskrevet.

 • Dere som er folkevalgte, hvordan har dere kan dere sitte passivt og ikke møte dette? Dere burde jo være i forkant i forhold til kompensering for eksempel, sa Bjørn Egil Olsen og høstet applaus fra salen.

Endret trusselbilde

Bydelsstyret svarte ikke på spørsmålet, men lederen stilte et annet spørsmål på vegne av mange beboere.

 • Er det eller blir det farligere å bo ved Haakonsvern, spurte Arvid Nilssen.
 • Det er veldig vanskelig å svare ja eller nei på, men generelt er det kanskje ikke farligere enn det var for 20-30 år siden, sa kommandør Andersen.

Han sa også at trusselbildet har endret seg.

 • Noen kan finne ut at de skal rette et angrep mot det vi driver med. Det skjer andre steder, og vi har heldigvis vært forskånet for det hittil. Men vi er naive hvis vi tror at vi for all fremtid skal unngå det, sa Andersen.

Samtidig sa han at det er økt sårbarhet i området, fordi det som tidligere var flere baser nå er samlet på Haakonsvern.

 • Her er vi, og her finner de oss om det er noen som er interessert i det, sa Andersen.

For Bergen kommune betyr vedtaket at planen om 1000 nye boliger i Hetlevikåsen må skrinlegges.

 • Dette var det eneste store boligområdet som var planlagt i Laksevåg. Nå må vi være tøffere på fortetning, eller ta nye områder. For tiden er det ikke noen nye områder å ta av, sa plansjef Mette Svanes.
LA FREM PLANENE: Fra venstre: plansjef i Bergen kommune, Mette Svanes, kommandør på Haakonsvern, Åsmund Andersen og eiendomssjef i Forsvarsbygg, Rune Røen. FOTO: Tor Høvik