• Fylkeskommunalt selskap som skal kjøre samtlige kollektivruter i Hordaland.
  • Transportselskaper som Tide og Concordia står for selve kjøringen, mens Skyss har ansvaret for ruter og billettering.
  • De står også for utlysingen av anbud. Bare området rundt Bergen kjøres fortsatt ikke under Skyss-navnet.