— Dette er ikke en lovlig aksjon, så den må løses opp. Folk i køen begynner å bli ampre nå, køen er flere kilometer lang, sier Harald Lekven fra Fana politistasjon.

30-40 naboer gikk frem og tilbake i fotgjengerfeltet i krysset mellom Klettevegen og Skagevegen. Trafikken ble stående fra krysset til Birkelandsskiftet.

Angelica (3) var ute og aksjonerte med mormor Bente Hallseth.

— Vi bor rett ved veien, og det er helt kaos i trafikken her. Spesielt om morgenen og ettermiddagen er det ekstremt. Vi har angst hver dag for at det skal skje en ulykke med barna våre, sier Hallseth.

Naboene vil ha:

  • Fartshumper
  • 30-km/t sone
  • Sperring av Skageveien for gjennomkjøring
  • Nå har vi fått nok. Vi kan ikke lenger sitte passive og se på at tusenvis av biler bruker den smale veien uten fortau forbi boligene våre hver morgen og ettermiddag. Myndighetene må gjøre noe straks - og før liv går tapt, sier Terje Berg til bt.no.

Lover å gjøre noe

Han har tatt initiativet til protestaksjonen i ettermiddag. Berg forteller om utallige utspill og henvendelser overfor bypolitikerne og veimyndighetene om sikring av de myke trafikantene. Han lover flere aksjoner dersom ikke neo skjer med trafikksikkerheten.

— Da går vi til verks på et enda verre tidspunkt. I dag var vi snille som la aksjon til begynnelsen av skoleferien, da det er mindre tratikk, sier han.

Grunnen til at den smale Skagevegen er blitt så trafikkfarlig, er at mange på vei til eller fra arbeidsplassene på Sandsli, Kokstad og Flesland unngår å kjøre Flyplassvegen. På denne hovedveien er køene lange og saktegående. I stedet bruker de altså en vei som ikke er bygget for å tåle stor gjennomfartstrafikk.

Byråd Lisbeth Iversen lover tiltak iverksett til høsten.

VIL IKKE BLI PÅKJØRT: Angelica (3) aksjonerer med mormor.
Ane Børhaug (mms)
ANE BØRHAUG (mms)
ANE BØRHAUG (mms)