• Helt utrolig at hjelpevergen kan sabotere sin klients ønsker på denne måten.

Det sier Gustav Rostrup, sønn av Dagny Rostrup. BT treffer ham sammen med hans sønner, Eirik, Gerhard og Harald Rostrup, samt nevøen Trond Rostrup. Alle er svært kritisk til hjelpevergen og Bergen overformynderi.

— Min mor var en meget nøktern kvinne og hadde et lavt forbruk. Det er ingen gode grunner for at hun skulle ta ut så mye kontanter fra banken, sier Gustav Rostrup, som var den som fikk mistanken om at noe kunne være galt.

— Jeg sa til min mor at hun burde få undersøkt dette. Hun sa da selv at hun ville at en advokat skulle undersøke det. Det er helt utrolig at en hjelpeverge kan sabotere sin egen klients ønsker på denne måten.

— Hva burde hun gjort?

— Enten latt advokaten fullføre granskingen eller gjort det selv.

De stiller seg også uforstående til hvorfor Bergen overformynderi ikke reagerte, til tross for flere brev fra deres advokat. De peker på den spesielle låneavtalen som dukket opp flere år senere samt forliket, og mener det viser at hjelpevergen og Overformynderiets beslutning den gangen var feil.

— Overformynderiet burde skiftet ut Tilseth og beordret en gransking, mener de.