— Dette er en forkastelig fremgangsmåte av en forvaltningsenhet. Vi ble enig med dem om at vi skulle gå gjennom rapporten med dem for å oppklare misforståelser. Men så sender de likevel ut en slik rapport til departementet og pressen før vi får se den, sier Halleraker til BT.

Han jobber i 25 prosent stilling som daglig leder ved siden av å være stortingsrepresentant for Høyre.

— Hva synes du om at vegvesenet sender ut en pressemelding som de avslutter med «god jakt»?

— Jeg er målløs, rett og slett. Det er en forkastelig måte å henge ut en hel bransje på, der styrene jobber for knapper og glansbilder for at vi skal få et bedre veinett i landet, sier han.

— Har dere hatt slett regnskapsføring?

— Slett ikke. Vi har to samvittighetsfulle kvinner som jobber med dette, vi har ekstern regnskapsfører, bruker statsautorisert revisor og har aldri fått noen klager av noen. Det vegvesenet her gjør er meget alvorlig, det er en hets, sier Halleraker.

Det var tilsammen 11 selskaper som fikk kritikk av Statens vegvesens internrevisjon. Bergen bompengeselskap var ett av fire som slapp fra revisjonen uten en ripe.