Sist uke innkasserte lokalbefolkningen på Fedje, og andre forkjempere for å få fjernet ubåtvraket med 65 tonn kvikksølv, en foreløpig seier i føljetongen om miljøbomben utenfor øykommunen i Nordhordland. I en høring på Stortinget sa representanter for regjeringspartiene seg villig til å gå med på en tenkepause i ubåtsaken. Pausen skulle brukes til å trekke inn tverrfaglig spisskompetanse for å få vurdert flere metoder for heving av ubåtvraket eller fjerning av kvikksølvet ombord.

Leserne diskuterer Fedje-ubåten

Svar fra statsråden

I går tikket imidlertid et svar fra fungerende fiskeri— og kystminister Dag Terje Andersen (Ap) inn på stortingsrepresentant Børge Brendes kontor. Høyre-politikeren hadde bedt om at flere internasjonale kompetansemiljøer på heving av skipsvrak får utrede alternativer til tildekking av den tyske ubåten.

— To uavhengige internasjonale selskaper (Smit og DNV) har hver for seg utarbeidet underlagsrapporter som grunnlag for Kystverkets rapport, i tillegg til at ytterligere et selskap ble invitert til dette. Jeg ser derfor ikke behov for å be om en ny gjennomgang av saken av internasjonale selskaper, skriver statsråden i svaret til Brende.

I harnisk

Om dette betyr at statsråden også setter bommen ned for stortingsrepresentantenes ønske om å trekke inn norske undervannsteknologiske eksperter, er foreløpig uklart.

Børge Brende er imidlertid i harnisk over svaret fra fiskeri- og kystministeren.

— Jeg er veldig provosert over denne arrogansen fra regjeringen. Det er åpenbart en manglende koordinering mellom de rød-grønne regjeringspartiene og den politiske ledelsen i departementet. Synspunktene fra høringen i Stortinget er tydeligvis ikke kommet statsråden for øre, sier Brende, som er nestleder i Stortingets energi- og miljøkomité.

Brende er overbevist om at norske myndigheter kommer til å få kjørt seg skikkelig i internasjonale havmiljøforhandlinger hvis ikke den tikkende miljøbomben utenfor Fedje blir fjernet.

Leserne diskuterer Fedje-ubåten

PROVOSERT: Børge Brende, som er nestleder i Stortingets energi- og miljøkomité, reagerer sterkt på svaret til statsråd Dag Terje Andersen (Ap).