— Folk er steingalne her ute på det som har skjedd denne uken, sier Trygve Merkesvik som har tatt bilder av den flytende «grøten».

Han trodde aldri vegvesenet kunne finne på noe slikt, men er likevel glad for at de nå lover å sette i verk tiltak.

— Alle kan gjøre en tabbe, men da må de rydde opp i det. Egentlig burde de ikke ventet til over helgen. Men de er svinheldig med at det er blitt kjøligere i været. Jeg vil håpe vegvesenet velger en annen metode neste gang, sier han.

Spesiell metode

Ifølge byggeleder Håkon Toverud i Statens vegvesen region vest har entreprenøren Mesta denne uken drevet med såkalt lapping av slaghull og sprekker på denne strekningen på fylkesveg 567.

— De har brukt en litt spesiell metode. Først blåses området som skal lappes rent ved hjelp av trykkluft. Deretter legges det på et bindemiddel og til sluttes sprutes det fin sand oppå. Dette er et alternativ til ferdig asfalt, og er normalt en god løsning på små reparasjoner. Trafikken kan slippes på med en gang, sier Toverud.

«Blødning»

Etter å ha sett bildene Trygve Merkesvik har tatt fra vegen mellom Hosanger og Lonevåg, antar Toverud det har oppstått såkalt «blødning».

- De har brukt en litt spesiell metode. Først blåses området som skal lappes rent ved hjelp av trykkluft. Deretter legges det på et bindemiddel og til sluttes sprutes det fin sand oppå.
TRYGVE MERKESVIK

— Det er det vi kaller det når bindemiddelet begynner å flyte utover. Vi har hatt en periode med langvarig varme og mye sol, og det kan ha virket negativt på denne metoden.Toverud har allerede kontaktet Mesta og sier at entreprenøren over helgen vil sette i verk avbøtende tiltak. Mest sannsynlig vil det bli lagt på mer grus for å mette bindemiddelet. I den forbindelse kan det bli nedsatt fartsgrense en periode.

- Kjør utenom

— Jeg vil oppfordre folk som vil unngå å måtte vaske bilen sin at de kjører utenom der veibanen er sølete, for å unngå at bilen blir tilgriset. Selvsagt må de ikke svinge så mye ut at de risikerer å kollidere med motgående trafikk, sier Toverud.

— Kan bindemiddelet skade billakken?

— Det tror jeg ikke. Men jeg vil anbefale å fjerne eventuell sprut fra lakken, for å være på den sikre siden, sier han.