RAGNHILD HOV

Inntil april i år var mandlene en plage både for Sindre (5 =) og mamma, Nina LeivestadMamma måtte gang på gang ringe til kafeen som hun er daglig leder for, og fortelle at hun dessverre måtte hun være hjemme fordi Sindre var syk.Men 5. april ble Sindre operert. Nå våkner han frisk og opplagt hver dag, og mamma behøver ikke bekymre seg over om hun må skofte jobben.

Nesten ingen venting Det var i februar at Sindres lege henviste ham til operasjon ved Fana Medisinske Senter. Skulle operasjon ha blitt foretatt på Haukeland sykehus, hadde Sindre måttet vente i to år. Hadde gutten vært en voksen mann, hadde han måttet vente i fem år.

Fana Medisinske Senter er en av tre private klinikker som har avtale med Rikstrygdeverket om offentlige operasjoner og som deltar i operasjonsprogrammet "Operasjon for Trygd". Inntil fem dager i måneden utfører legene ved klinikken 10 til 12 pasienter med enkle øre, nese— og halsoperasjoner. Rikstrygdeverket betaler kostnadene. Pasientene betaler en symbolsk egenandel fra 75 kroner til 260 kroner.

— Rikstrygdeverket betaler 5000 kroner for en mandeloperasjon. Hadde operasjonen blitt utført på Haukeland, ville den fort blitt nesten dobbelt så dyr, opplyser klinikksjef Stein Helge Glad Nordahl ved Fana Medisinske Senter.Sindre ble operert under full narkose. Han måtte være på klinikken ca. 4 timer. Deretter fikk han reise hjem for å komme seg i egen seng. På Haukeland må pasienten av kapasitetshensyn overnatte en natt både før og etter operasjonen. Sykehus andre steder i landet gjør ofte dette inngrepet som dagkirurgi

Laser Nordahl og hans medarbeidere på klinikken foretar også mandeloperasjoner på voksne med laser ved klinikken på Vallaheiene. Da er behandlingen over i løpet av en snau halvtime, og pasientene kan selv sette seg i bilen å kjøre hjem straks etter mandlene er fjernet.

Fana Medisinske Senter kan ta imot pasienter fra hele landet for operasjoner som dekkes av Rikstrygdeverket.

— Pasienter som bor mer enn en halv times vei hjem fra klinikken, må overnatte på Sykehotellet på Haukeland. Selv om ordningen ennå ikke er så godt kjent, har vi også hatt flere pasienter fra andre regioner, sier legen.

MANDELFRI: Sindre Leivestad fikk fjernet mandlene i april. I vanlig Haukeland kø ville Sindre ha måttet vente i to år til på operasjon. (Foto: Jan Lillebø)