Ifølgje nettsidene til lokalavisa Firdaposten kom dei to til Florø føremiddag. Dei skal ha teke seg inn i landet via Sverige.

Historia til Simon gjekk landet rundt etter at han og faren fekk avslag på søknaden om opphaldsløyve, og blei send ut av landet i august. Dei to blei sende tilbake til Italia, det første landet dei kom til etter å ha flykta frå Eritrea.

Simon og faren hadde då budd i Florø i 18 månader. Niåringen var godt integrert, og utsendinga ført til sterke reaksjonar og aksjonar. I Italia har dei to ha budd under open himmel i ein park i den søritalienske byen Bari.

Norske utlendingsstyremakter har avvist all kritikk, og stått på at Fkade prøvde å bløffe seg til opphald.

— Viktigaste eg har gjort

Far og son skal ha reist med fly frå Italia til Stockholm, teke tog til Oslo og buss vidare til Florø. Soknerådet blei informert då dei kom tilbake, og gitt grønt lys for at dei to kan få opphalde seg i kyrkja.

– Dette er kanskje noko av det viktigaste eg nokon gong har gjort, seier soknerådsmedlem Ann Kristin Takle Winterthun til firdaposten.no.