De to skal sendes ut av landet. Klokken 07.30 i morges ble de hentet av politiet i Florø, og litt etter klokken 10 satt de på et fly til Gardermoen.

Simon hadde pakket skolesekken og var klar til å gå på skolen da politiet kom på døren. Han fikk lov til å ta farvel med klassen, før to lokale polititjenestemenn kjørte gutten og faren til flyplassen.

— Jeg vil ikke dra. Jeg gruer meg, sa Simon på flyplassen.

De blir trolig satt på et fly til Roma i morgen tidlig.

— Dette er rått gjort av UDI. Gutten er veldig integrert og har bånd til samfunnet her, sier Kåre Leif Hollevik.

Mener UDI tar feil

Hollevik er blant dem som har engasjert seg i saken. Da Simon og faren måtte reise fra landet i august i fjor, engasjerte lokalsamfunnet i Florø seg sterkt for at de skulle få komme tilbake.

— Dette kom veldig uventet på oss i støttegruppen. Vi har fått tak i dokumentasjon som tilbakeviser en del av Utlendingsdirektoratets påstander. Dokumentasjonen ble sendt i går. Likevel kommer politiet i dag for å tvangsutsende Simon og faren for andre gang, sier Hollevik.

Norske myndigheter begrunnet utvisningen med Dublin-konvensjonen, som sier at det er landet en først søker asyl i som skal ta seg av flyktningene. I vedtaket peker UDI blant annet på at Simons far ikke skal ha tatt kontakt med italienske myndigheter for å få hjelp. Dette er feil, mener Hollevik.

— UDI påstår at det bare er å reise tilbake, så vil de få hjelp. Vi har fått informasjon fra italienske myndigheter i Bari som viser at Simons far tok kontakt med myndighetene da de ble sendt tilbake i fjor, og at de ikke fikk hjelp, sier han.

Støttegruppen har også fått tak i en film om flyktningesituasjonen i Italia, laget av italiensk TV i 2007. Der blir Simons far intervjuet på en søppelplass utenfor Roma, forteller Hollevik.

— Er ikke «dublinere»

Ved Utlendningsnemnda, som er klageinstans for vedtak i UDI, får bt.no opplyst at klagen ikke er ferdigbehandlet. Hollevik frykter at Dublin-konvensjonen vil slå beina under de andre argumentene i saken, og mener at Simon og faren ikke kan defineres som såkalte «dublinere».

I midten av mars bestemte UDI at søknaden om vern igjen skal håndteres etter Dublin-konvensjonen.

— UDI har behandlet saken og kommet frem til at de har oppholdstillatelse i Italia. Dermed er det italienske myndigheter som har ansvaret for dem. Nå ligger saken hos Utlendingsnemnda, og eventuelle nye momenter i saken er det UNE som skal ta stilling til, sier kommunikasjonsrådgiver i UDI, Kari Anne Kvarving.

UNE har ennå ikke behandlet klagen.

— Vi har ikke mottatt all informasjon som er varslet og omtalt i media. Vi har derfor ikke noen ytterligere kommentarer å gi på nåværende tidspunkt om innholdet i saken, sier avdelingsdirektør i UNE, Jon Arne Jensen.

Sendes ut mens klagen behandles

Forrige gang Simon og faren var i Norge, fikk de et endelig avslag etter at UNE opprettholdt UDIs avslag. I tre måneder bodde Simon og faren på gaten i Italia, før de ved hjelp av en engasjert støttegruppe i Florø kom seg tilbake for å gå i kirkeasyl i Norge, og søkte asyl igjen.

Det er denne andre klagen som nå ligger hos UNE.

— Denne søknaden ble så avslått av førsteinstansen UDI. UDI besluttet at den etterfølgende klagen ikke ga grunnlag for å gi såkalt «oppsettende virkning», det vil si de ga ikke klagerne anledning til å oppholde seg i Norge til klagen var behandlet. Politiet har således anledning til å foreta tvangsmessig retur, sier Jensen.

Støttegruppen har tatt kontakt med advokat.

— I morgen er de i Roma, men vi gir ikke opp. Vi krever at de får tre frem for Utlendingsnemnda og forklare helheten. Dette er en sak som kommer til å ryste nemnda om den blir lagt frem for den, sier Hollevik.