Ifølge Drammens Tidende var mannen inne til avhør i helgen. Politiet har få kommentarer til siktelsen, men stasjonssjef Jan Erik Strøm ved Drammen politistasjon sier at mannen så langt han vet ikke er politisk aktiv.

Politiets etterforskning av valgfusk i Drammen viser at betaling av velgere med penger eller mat har et begrenset omfang.

Dette fører etter all sannsynlighet til at valgresultatet blir godkjent, og at det ikke blir noe omvalg i kommunen.

– Vi kan ikke si noe om hvor stort omfanget er, men de opplysningene vi så langt har fått inn fra vitner, tilsier at det ikke dreier seg om veldig mange, sier Strøm.

Ifølge Strøm dreier etterforskningen seg nå om enkeltpersoner i enkelte miljøer i byen. Han vil ikke si noe om hvem disse menneskene er, eller hva slags forhold de har til personer som har mottatt betaling.

I en pressemelding fra politiet heter det at politiet er i begynnelsen av etterforskningen og har derfor foreløpig ikke noe totalt bilde, verken av omfanget, eller hvem som står bak det angivelige kjøpet av velgere.

Fortsatt vitneavhør

Politiet fortsetter etterforskningen med avhør av vitner.

Vitner skal ha opplyst til politiet at de har sett en slektning av Ap-politikeren Yousuf Gilani vente utenfor rådhuset i Drammen under forhåndsstemmegivningen og delt ut penger og stemmesedler der det var krysset av utenfor navnet til Gilani.

Strøm ønsker ikke å bekrefte at etterforskningen har avdekket at det er slektninger med i bildet.

Politiet har også sagt at det er delt ut stemmesedler til folk i rusmiljøet med tilbud om 50 kroner eller kebab dersom de brukte stemmeseddelen.

Bystyret i Drammen skal etter planen på sitt møte tirsdag avgjøre om valget er gyldig. Strøm sier til NTB at etterforskningen ikke vil være avsluttet så tidlig.

– Men mot slutten av uken kan vi vite mer om omfanget. Vi vil bruke den tiden vi trenger, sier han.

Når saken er ferdig etterforsket, vil den bli sendt over til påtalemyndigheten, som vil avgjøre om det eventuelt skal tas ut tiltale mot noen.

Ikke omvalg Ordfører Tore Opdal Hansen (H) mener at det skal svært mye til før det blir aktuelt å holde omvalg.

– Valgresultatet er veldig klart. Selv om man skulle forkaste samtlige stemmesedler med kumuleringer for Yousuf Gilani, vil det ikke ha noen betydning for mandatfordelingen i bystyret, sier han.

Kommunal— og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) sier til Dagbladet at det kan bli aktuelt med lovendringer etter valgfusksaken.

– Når Drammen kommune har sagt sitt, vil jeg se på om saken skal følges opp videre av departementet, og eventuelt på hvilken måte. Det vil skje i løpet av uka. Saken har høy prioritet, sier Kleppa.

Solum, Stian Lysberg