— Vi aksjonerte etter tips fra publikum, opplyser vaktsjef Hogne Skjervheim hos Politiet og lensmannen i Odda.