49-åringen ble pågrepet søndag, og har innrømmet kjøp og bruk av til dels store mengder hasj.

Videresalg av stoff nekter han derimot plent for, og hevder pengebeløpet stammer fra salg av en leilighet.

Bergen tingrett fant mannens forklaring troverdig, og er ikke enig med politiet i at det er skjellig grunn til å mistenke 49-åringen for salg av narkotika.

Retten valgte likevel å varetektsfengsle mannen for å gi politiet arbeidsro, men avslo begjæringen fra påtalemyndigheten om å sette mannen i isolasjon.