BJARNE KVAM bjarne.kvam@bt.no

Alle disse dyrene er truede dyrearter. Snøuglen er svært sjelden og treffes omtrent aldri i Sør-Norge. Nord for polarsirkelen er den noe mer vanlig.

Rettssaken skulle startet ved Bergen byrett mandag, men er utsatt til høsten på grunn av sykdom. Dessuten er statsadvokatembetet ennå ikke ferdig med tiltalebeslutningen i saken.

30.000 i bot Mannen ble i fjor ilagt en bot på 30.000 kroner for ulovlig innførsel av de to snøuglene og kongehauken.

Han nektet å vedta boten.

Etter dette dukket en ny sak opp: Bergens Tidende skrev i september at mannen også hadde importert 55 præriehunder, som distriktsveterinæren nektet å godta innførsel av. Bergens Tidende skrev om denne saken i september i fjor.

Politiet aksjonerte, og fant i tillegg til præriehundene også en kaktusvåk.

På grunn av de nye forholdene ble boten trukket tilbake og politiet har innstilt på at mannen skal tiltales for brudd på lovreglene om innførsel av vilt. Han er også siktet for brudd på viltloven, husdyrloven og dyrevernloven.

Nekter for å ha brutt loven Mannen nekter plent på å ha brutt loven.

— I prinsippet er det ingen forskjell på å innføre nymfeparakitt og hamster - eller snøugler og våker, sier mannens forsvarer Nils E. Tangedal.

— Han har sjekket alle regler og prøvd å forsikre seg om å gjøre importen på en korrekt måte. Han har brutt noen regler, så har han ikke selv visst om dem, sier Tangedal.

Kristiansand dyrepark De 35 præriehundene er solgt til like mange kjæledyreiere i Norge og har det forhåpentligvis fint. Snøuglene og kongevåken er overført til Kristansand dyrepark, men kaktusvåken er blitt avlivet.

— Det er den såkalte Washingtonkonvensjonen som regulerer internasjonal handel med vernede dyrearter, opplyser politifullmektig Helge Vigerust til Bergens Tidende.

— Alle rovfugler og ugler omfattes denne konvensjonen, påpeker Vigerust.

Avdelingsingeniør Gunnar Langhelle ved Zoologisk Museum sier at alle ugler i Norge ble totalfredet i 1965. Mens det på 30-tallet var vanlig med snøugler på hardangervidda, har denne sjeldne fuglen hekket i Sør-Norge kun fem ganger i løpet av de siste 30 årene.

LILLE NØTTE: Bergenseren som importerte denne præriehunden, også kalt Lille Nøtte, er nå siktet for ulovlig import av en rekke dyr. (ARKIVFOTO: EIRIK BREKKE)